Regisztráció és bejelentkezés

Fém gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok modellezése, valamint folyásgörbéjének becslése

Jelen dolgozatban a fém gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok modellezése kerül bemutatásra, amelyet a Marc Mentat 2014-es program segítségével végeztem el. A teljes modell felépítése egy 3D-s modell készítésével kezdődött, majd hálóztam, végül végeselemes szimulációt hajtottam végre, amelyben síklapok közötti zömítést modelleztem. A zömítés paraméterei megegyeztek az irodalomban fellelhető mérések paramétereivel. A szimulációból kapott értékeket a mért adatokkal vetettem össze. Ezt követően bemutatok egy általam kitalált becslési módszert a fém gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok folyásgörbéjére vonatkozóan, a gömbhéj, valamint a mátrixanyag paraméterei alapján. Ez a módszer a teljes folyásgörbe leírására alkalmas, és úgy alkottam meg, hogy egy jó becslést lehessen adni a fémhab energiaelnyelő képességére anélkül, hogy le kellett volna gyártani. Az így előállított folyásgörbét is az irodalomban található mérési eredményekkel hasonlítottam össze.

szerző

  • Szlancsik Attila Dr.
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Orbulov Imre Norbert
    egyetemi tanár, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett