Regisztráció és bejelentkezés

Többkomponensű Al16Ti16Ni16Cu16Ag16Sn16 ötvözet mikroszerkezetének és korróziós tulajdonságainak vizsgálata

A nagy entrópiás ötvözeteket 2004-től tanulmányozzák, amióta Yen tajvani professzor feltalálta. Előnyei ezeknek az ötvözeteknek az amorf ötvözetekkel szemben a jól meghatározott FCC vagy BCC kristálystruktúrából adódik. Korróziós tulajdonságaik kevésbé ismertek, főleg mechanikai és szerkezeti vizsgálataira van számos irodalmi adat. Ezek az ötvözetek előnyös tulajdonságaiknak köszönhetően számos ipari területen felhasználhatók. Az amorf ötvözetekkel ellentétben kevésbé érzékenyek a mechanikai és termikus terhelésekre, termikus stabilitásuk is magas.

Előzetes kísérletek alapján kiderült, hogy az Al16Ti16Ni16Cu16Ag16Sn16 ötvözet többfázisú rendszerben kristályosodott ki indukciós öntés során. A dolgozat legfontosabb célja, hogy kimutassuk, hogy a többfázisú rendszerben kristályosodott nagy entrópiás ötvözetek milyen korróziós tulajdonságokkal rendelkeznek. Kísérleteink során ellenőrizni szeretnénk különböző fázisok keménységét és mikroszerkezeti tulajdonságait is.

csatolmány

szerző

 • Miskolcziné Pálfi Nikolett
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Berecz Tibor
  egyetemi adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 • Dr. Fazakas Éva
  Osztályvezető, Bay Zoltán Nonprofit Kft. (külső)

helyezés

Jutalom