Regisztráció és bejelentkezés

Chrisofix ortopédiai ortézisek funkcionális jellemzőinek és károsodási folyamatainak vizsgálata

Chrisofix ortopédiai ortézisek funkcionális jellemzőinek és károsodási folyamatainak vizsgálata

Vincze Kata Dóra, Egészségügyi mérnöki mesterszak, I. évf.

e-mail: dori.vincze99@gmail.com

Konzulens: Dobránszky János, ELKH–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport

e-mail: Dobranszky.Janos@eik.bme.hu

Az ortopédiai szakellátásban használt ortézisek, vizsgálata jelenti a feladatot. A vizsgálati munka főként az ortézisek fémes anyagokból készült részegységeire irányul, amelyek egy hazai, orvostechnikai gyártó és fejlesztő vállalattól származnak. A dolgozatomban összehasonlítom a terápiában már használt, roncsolódott vagy funkciót vesztett eszközöket teljesen újonnan gyártott termékekkel. Az eszközök merevítő vázát képező fémes részek anyagtulajdonságainak és károsodási folyamatainak vizsgálata kerül a dolgozat fókuszpontjába.

Az első részfeladatban bemutatom a vizsgált ortéziseket. Itt röntgenmikroszkóp segítségével készült képeken azonosíthatók a használat utáni károsodások, illetve a rejtett deformitások. Ebben a részben vizsgálom a merevítő fémes anyagának funkcionális tulajdonságait.

A második részfeladatban egy kiválasztott ortézis jellemzőit mutatom be az Anyagtudomány és Technológia Tanszéken található vizsgálóeszközök segítségével. A vizsgálati módszerek: mikroszkópia, fraktográfia, felületanalitika, mechanikai és geometriai vizsgálatok. E mérések elvégzésére az Anyagtudomány és Technológia Tanszéken rendelkezésre álló sztereomikroszkópot és keménységmérőt használtam. Önálló feladatot jelent a funkcionális tulajdonságokat megváltoztató kísérlet: a fárasztóvizsgálatok. E részben nagy hangsúlyt kap a használt, illetve a nem használt eszköz törtfelületének sztereomikroszkópos vizsgálata. A fárasztóvizsgálat fő célja, hogy bebizonyítsam: a valós élethelyzetben, azaz a terápiában használt eszköz, fáradásos törést szenvedhetett-e az előírásoknak nem megfelelő használat közben.

A dolgozat utolsó részében a törés egyéb, feltételezett indokait, úgymint anyagi inhomogenitás és oxidáció vizsgálom pásztázó elektronmikroszkóp, illetve energiadiszperzív röntgenspektrométer segítségével.

A TDK-munkám fő célja tehát az, hogy a terápiában használatos eszközök anyagtulajdonságait vizsgálva megalapozzak egy irányt, amerre további fejlesztés és innoválás segítségével ezen eszközöket optimalizálni lehet, annak érdekében, hogy hosszabb ideig el tudják látni funkciójukat.

Irodalom:

1. BME ETT: Technológiai folyamatok és minőségellenőrzésük laboratórium, mérési útmutatók sillabusz 2008. február; https://adoc.pub/technologiai-folyamatok-es.html

2. Pozsgai Imre,: A pásztázó elektronmikroszkópia és az elektronsugaras mikroanalízis alapjai (ELTE Eötvös Kiadó Budapest,1995)

szerző

  • Vincze Kata Dóra
    Egészségügyi mérnök szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dobránszky János
    tudományos tanácsadó, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett