Regisztráció és bejelentkezés

Ponthegesztő berendezés áramkarakterisztikájának meghatározása különböző anyagminőségek esetén

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudomány és Technológia tanszékének ellenálláshegesztő laboratóriumában található egy ponthegesztő berendezés, melyhez egy PEI-POINT PX1500P típusú áramforrás tartozik. Ezen áramforráshoz a gyártó nem ad meg konkrét kimeneti áramértékeket, illetve nem is azok állíthatók be, hanem csupán a teljesítményt tudjuk állítani egy 0-99-ig tartó relatív skálán. Emiatt a tényleges áramértékek hegesztéskor nem ismertek, pedig ezek elengedhetetlenek a technológiai paraméterek megadásakor.

Elsődleges célunk volt a korábban felvett áramkarakterisztika görbék felülvizsgálata egy pontosabb műszer segítségével. A mérési feladatot egy a REHM Kft. által rendelkezésünkre bocsátott ipari számítógéppel ellátott mérőberendezés segítségével végeztük el. A mérés folyamán a korábban kapott és az újonnan felvett karakterisztika görbéket hasonlítottuk össze, valamint a korábbi méréssorozat kibővítéseként a hegesztési feszültséget is mértünk. Az így meghatározott feszültségértékek birtokában már lehetőségünk van az ellenállás ponthegesztés során a hőbevitel számítására.

Második célunk volt az első mérési sorozatunk kiterjesztése. Korábbi méréseinket S235JR anyagminőségű, 1-4 mm-es lemezvastagságok esetén végeztük. Az így felvett áramgörbék, bár a jelleget jól mutatják, mégsem szolgálnak elégséges mennyiségű információval, hiszen a berendezésen végzett hegesztési feladatok túlnyomó része ettől eltérő anyagminőségű és lemezvastagságú alapanyagon történik. Ezért az aktuális mérési sorozatunkba 0,5; valamint 0,8 mm-es lemezvastagságú és ötvözött alapanyagokon készült mérések is helyet kaptak.

Az áramforrás teljesítményét mérési pontonként 5 osztásértékkel növeltük az 1-es pontról indulva mivel értelemszerűen a 0 álláshoz a 0 áramérték tartozik, így nem folyik áram. Az áramméréssel egybekötve történt a hegesztési feszültségértékek rögzítése is.

Az így kapott adatokat kiértékeltük és a mért pontokra statisztikai görbéket illesztettünk mellyel megkaptuk az áramforrás által ténylegesen leadott áram - beállított érték karakterisztikát. Ezen grafikonok, nomogramok alapján, a különböző lemezvastagságokra meghatározható az adott gépbeállításhoz tartozó ténylegesen a munkadarabon átfolyó áram nagysága. Így az említett berendezés minden a hegesztés szempontjából lényeges technológiai változójához, melyeket az eddigiekben csak százalékos vagy periódus értékben tudtunk szabályozni, numerikus, valós SI mértékegységben meghatározható értéket tudunk rendelni, valamint a feszültségértékek birtokában hegesztési hőbevitel számítására is van lehetőségünk.

szerző

  • Hajas Miklós
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Májlinger Kornél
    adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom