Regisztráció és bejelentkezés

Rézvezetékek mikrodudorhegesztése és vizsgálatai

Rézvezetékek mikrodudorhegesztése és vizsgálatai

Drabik Gergő MSc I. évf.

e-mail: drabikgergo@gmail.com

Konzulens: Nagy Péter, BME-ATT

e-mail: npeter@eik.bme.hu

Napjainkban az autóipar fejlődésével a modernkori alkatrészekkel szemben támasztott elvárások nagymértékben kiegészültek olyan tényezőkkel, amelyek a gyártástechnológiák folyamatos fejlődését vonják maguk után.

Célul tűztem ki egy jelentős piaci szerepet képviselő hegesztett termék (légzsákcsatlakozó) gyártástechnológiájának fejlesztését, amellyel kiemelkedő gazdasági és műszaki előnyök érhetők el. Kísérleti munkám célja az ónbevonatú rézvezeték érintkezők (terminál) és ónbevonattal nem rendelkező, több elemi szálból álló vezetékek gyártástechnológiájának fejlesztése, ezáltal a gyártási- és alapanyagköltségek csökkentése. A költségcsökkentés egyik módja a terminálok ónbevonat nélküli kivitelének alkalmazása hegesztett kötésekhez. Dolgozatomban a jelenleg alkalmazott alapanyagokkal és gyártástechnológiával készített termékekkel szemben támasztott követelményekkel megegyező kötésminőségek elérése volt a célom.

A hegesztési kísérleteimet a BME Gépészmérnöki Karának Anyagtudomány és Technológia Tanszékén rendelkezésemre álló Miyachi Unitek ellenállás-mikrohegesztő berendezésen készítettem. A hegesztett kötésekhez 0.5 mm2 keresztmetszetű, réz alapanyagú, ónozatlan több elemi szálas vezetékeket és 0.2 mm vastagságú, ónbevonat nélküli terminálokat alkalmaztam.

Kísérleti munkámban változtattam a hegesztési ciklusidőt és jelalakot, a hegesztési áramot, valamint az elektródák összenyomásának erőértékét és vizsgáltam ezek egyéni és együttes hatását. Vizsgálati munkámban a hegesztett kötéseket roncsolásmentes és roncsolásos anyagszerkezeti vizsgálatokkal minősítettem. A jelenleg gyártott termékekkel szemben támasztott követelmények közül kiemelkedő, hogy a kötéseknek az alapanyagokhoz mérhető szakítószilárdsággal kell rendelkezniük. További követelmény a kötések lefejtéssel és hajlítással szembeni ellenállásának meghatározása, amelyeket a jelenlegi tömeggyártásban alkalmazott destruktív vizsgálatokkal elemeztem.

A hegesztett mintákat ezekről készített sztereomikroszkópos és elektronmikroszkópos felvételek, valamint szakítóvizsgálat és lefejtővizsgálat eredményei alapján minősítettem.

Az elvárásokat legjobban teljesítő mintákat összehasonlítottam a jelenlegi gyártástechnológiában készülő termékkel, végül a kutatás eredményeit kiértékelve javaslatot tettem az eljárás alkalmazhatóságára.

Irodalom:

1. Dr. Szunyogh László főszerkesztő: Hegesztés és rokon technológiák Kézikönyv. Budapest, Gépipari Tudományos Egyesület (2007).

2. Hongyan Zhang, Jacek Senkara:Resistance Welding.CRC Press Taylor &Francis Group, USA, (2006).

3. Binghua Mo*, Zhongning Guo, Yuanbo Li, Zhigang Huang and Guan Wang: Mechanism of Resistance Microwelding of Insulated Copper Wire to Phosphor Bronze Sheet. Materials Transaction, Vol. 52, No. 6 (2011) pp. 1252 to 1258

szerző

  • Drabik Gergő
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Nagy Péter
    tanársegéd, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

III. helyezett