Regisztráció és bejelentkezés

Hidrodinamikus kavitáció okozta szennyeződés-degradáció kísérleti vizsgálata

Az elmúlt évtizedek rávilágították az emberiséget a környezetvédelem fontosságára. Már századunk számára is jelentős problémát jelent a tiszta ivóvíz biztosítása, melyhez szorosan kapcsolódik az ipari és kommunális szennyvizek károsanyag-tartalmának csökkentése, adott határérték alatt tartása. Ebből kifolyólag a szennyvíztisztítás területén felértékelődött az alternatív eljárások jelentősége, amelyek nem csak kizárólag a hagyományos módszereken alapuló vegyi tisztításokat alkalmazzák (klórozás, UV fertőtlenítés, stb.). Dolgozatomban egy még „gyerekcipőben” járó, áramlástani elven alapuló technológiával foglalkozom, a hidrodinamikai kavitációval, mint víztisztítási eljárással.

Laboratóriumi körülmények között egy kavitációs csatornában elhelyezett Venturi-csöves geometria segítségével idézem elő a jelenséget, ahol a kialakításon felül vizsgálom az egyes paraméterek hatását a degradációra. Ennek mértékének meghatározásához – egy, a szakirodalomban közöltekhez hasonló - kontrasztanyagot használok.

szerző

  • Nagy Dániel
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Csizmadia Péter
    egyetemi adjunktus, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék

helyezés

I. helyezett