Regisztráció és bejelentkezés

Repülőgépszárny körül megfigyelt áramlási jelenségek oknyomozása

A repülésben általában cél az, hogy lehető legkisebb áramlási veszteséget és légellenállást biztosítsunk a szárny körül. A leszállás és a fékezés azonban ez alól kivételt képeznek. A dolgozatban bemutatott kutatás kiindulópontját egy repülőtéren töltött nap képezte. A szerző ekkor videót készített egy Boeing 737-800 típusú utasszállító repülőgép szárnyvégi és fékszárny örvényeiről. A szerző a dolgozatban a videót feldolgozza és kiértékeli, valamint a repülőgép adatainak és áramlástani modelljének révén elvégzi a szárny körül megfigyelt áramlási jelenségek oknyomozását. A dolgozat választ keres azokra a kérdésekre, hogy miért látszanak a videón a repülőgép által hátrahagyott örvények, valamint hogyan befolyásolják ezeket a szárny üzemviteli jellemzői? Az elemzés során bemutatásra kerül a repülőgép-szárny egyes részeinek a feladata, és a fékezésben résztvevő berendezések szerepe. Összehasonlításra kerülnek a fel- és leszálló repülőgép szárnyának eltérő konfigurációi. Az eltérések okozta áramlástechnikai különbségeket az Ansys Fluent modullal készült numerikus áramlástani (Computational Fluid Dynamics, CFD) szimulációkon keresztül mutatja be a szerző, valamint a CFD eredményeket összeveti a videón látható vizualizált áramlásokkal. A repülőgép mögötti áramképből arra is következtethetünk, hogy a keletkezett áramlások miért és hogyan befolyásolják a kifutópályák üzemvitelének időzítését. Végezetül a szerző elemzi a repülőgép-szárny vizsgált részeinek a módosítási lehetőségeit és kívánalmait.

szerző

  • Filkor Egon
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Vad János
    Egyetemi tanár, tanszékvezető, Áramlástan Tanszék

helyezés

Jutalom