Regisztráció és bejelentkezés

Légzsilip hőveszteségének statisztikai és szimulációs elemzése

Légzsilip hőveszteségének statisztikai és szimulációs elemzése

Stibrányi Márton Miklós BSc IV. évf.

e-mail: stiboo@gmail.com

Konzulens: Dr. Kristóf Gergely, Áramlástan Tanszék

e-mail: kristof@simba.ara.bme.hu

A nagy személyforgalmú épületek (bevásárlóközpontok, sportcsarnokok, iskolaépületek) hőveszteség-csökkentésének leggyakoribb módja légzsilip alkalmazása. A légzsilip általában két különböző hőmérsékletű és nyomású teret választ el egymástól két, egymás mögötti ajtó segítségével. Egy ajtó esetén átjáráskor a két térrész között szükségszerűen létrejön áramlás a hőfokkülönbségek miatt, két ajtó egyidejű nyitásakor azonban – ennek kisebb a valószínűsége – a nagy légterek közötti huzathatás következtében a hőforgalom kiugróan intenzív is lehet.

Az áramlást több paraméter befolyásolhatja, pl. a légzsilip geometriája, hőmérsékletek, nyomások, az ajtók közötti távolság, a személyforgalom időbeli megoszlása, az ajtók működtető automatika beállításai.

A légzsilipek személyforgalmáról és az általa okozott hőveszteségről a mai napig nem, vagy csak kevés adat áll rendelkezésre, és az így létrejövő áramlásról is kevés szakirodalmi adat lelhető fel. Megfelelő elméleti háttér hiányában a légzsilipek optimálása nem lehetséges.

Dolgozatomban bemutatok egy légzsilipek termo-hidraulikai vizsgálatára alkalmas módszert.

Munkám során egy két ajtóból álló, létező légzsilip vizsgálatát végeztem el. Mértem az ajtónyitások számát és az ajtók nyitvatartási idejét. Szimulációs modellt készítettem a légzsilip hőforgalmának numerikus meghatározására, melyet a kiértékelt ajtónyitási statisztikák alapján futtattam, téli időszakot feltételezve. A szimulációval meghatároztam a légzsilip napi hőveszteségét, emellett az áramlás jellegét is vizsgáltam.

Az eredmények fényében a légzsilip hőveszteségének csökkentésére kerestem megoldást, melynek során több paraméter hatását vizsgáltam.

szerző

  • Stibrányi Márton Miklós
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Kristóf Gergely
    Docens, (külső)

helyezés

III. helyezett