Regisztráció és bejelentkezés

Sebességingadozás és fogyasztás kapcsolata egyszerű járműmodellekben

Sebességingadozás és fogyasztás kapcsolata egyszerű járműmodellekben

Gellai Imre Bsc. III. évf.

Konzulens: Prof. Stépán Gábor, egyetemi tanár, Műszaki Mechanikai Tanszék

A sebességtartó automatika bevezetésével nemcsak egy kényelmi funkció került az autókba, hanem az autók átlagfogyasztása is kedvezőbb lett. A manuális sebességtartásnál nagy kilengések tapasztalhatóak, amit a különböző emberi tényezők okoznak, mint például a reakció idő, a pontatlan nyomásérzékelés, illetve a lassú visszacsatolás a sebességmérő jele és a gázpedál nyomása között. Az automatika segítségével egy szűk tartományban lehet tartani a sebességet. Ebben a szűk tartományban már csak mikrolengések vannak jelen a rendszerben.

A különböző mechanikai modelleket sorba véve matematikai kapcsolatot állítok fel az egyes paraméterek és a fogyasztás között. A sebesség és a nyomaték „pulzálásának” leírására trigonometrikus függvényeket használok, de könnyen belátható, hogy ha sztochasztikus jellegűnek definiáljuk ezeket, akkor is ugyanarra az eredményre jutunk. Az egyes modellekben számításba veszem az elektromos és a robbanómotor karakterisztikákat is, mivel a valóságot pontosabban leíró modellek esetén a motordinamikai vonatkozásoknak is meghatározó szerepük van a számításoknál.

Az egyszerű járműmodellek segítségével a sebességingadozás és a fogyasztás kapcsolata matematikailag is leírhatóvá válik és magyarázatot kaphatunk a jelenség okaira.

Irodalom

[1] Béda Gy., Bezák A.: Kinematika és dinamika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

[2] Haller, G., Stépán, G., Micro-chaos, Journal of Nonlinear Sciece 6 (1996) 415-448.

szerző

  • Gellai Imre
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Stépán Gábor
    egyetemi tanár, Műszaki Mechanikai Tanszék

helyezés

Jutalom