Regisztráció és bejelentkezés

Nemlineáris mechanikai szerkezetek kontrollált rezgéstani analízise

Különleges esetekben, bizonyos gépészeti berendezések hajlamosak stabilitásuk elvesztésére, melyek általában nagy amplitúdójú rezgéseket eredményeznek. Ezek létrejöhetnek a berendezésben jelenlévő szerkezeti nemlinearitás hatására, melyek például repülőgépszárnyra, helikopter illetve szélerőmű rotorra, valamint bizonyos kompozit szerkezetekre jellemző. A stabilitás elvesztését eredményező nemlinearitások meghatározása elengedhetetlen egy megfelelő modell létrehozásakor. A hagyományos (lineáris) modális analízis nem alkalmas a nemlinearitások mérésére. A nemlineáris modális analízis segítségével kijelölhetőek a nemlineáris rezgési irányok (modusok) és ezek nemlineáris tulajdonságai felderíthetőek.

A nemlineáris modusok átviteli tulajdonságai módosulnak, a gerjesztési szinttől függenek. Ezen felül bizonyos frekvenciákon - a rezonancia közelében - többértékű erősítéssel is rendelkezhetnek (1. ábra). Ezért ezen átviteli tulajdonságok méréssel történő meghatározása rendkívül nehéz és kevéssé felderített területe a rezgésdiagnosztikának.

Szeretnénk alkalmazni a nemlineáris modális analízis kevésbé bejáratott azonban létező eljárásait a szerkezet nemlineáris modelljének a megalkotásához. A lineáris modális analízissel ellentétben, nemlineáris esetben fontos a gerjesztési erő megfelelő, pontos mérése és annak kontrolálása. A tervezendő mérés során a National Instruments mérési adatrögzítőjével dolgozzuk fel a jeleket. A gerjesztés erő szabályozását a LabView program segítségével oldjuk meg. Távlati célként szerepel még, a nemlineáris modális analízis mérési módszereinek kibővítése.

Irodalom:

1. Stépán Gábor: Nonlinear vibrations subject

2. Ewins, D. J., 2000. Modal Testing: Theory, Practice and Application (Mechanical Engineering Research Studies: Engineering Dynamics Series), 2nd ed. Wiley-Blackwell, September.

csatolmány

szerző

  • Ercsey Gergely
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • old Dombóvári Zoltán
    adjunktus, Műszaki Mechanikai Tanszék