Regisztráció és bejelentkezés

Optimalizációs eljárások rúdszerkezetek tervezése során

A mérnöki tervezési munkában egy igen fontos részfeladat az optimalizáció. Egyazon

célra sokféle megoldás, konstrukció valósítható meg, azonban hosszú távon érdemes ezek

közül azt választani, ami az alkalmazástól függő szempontokat figyelembe véve a lehető

legjobb.

Dolgozatomban teherviselő szerkezetek optimalizációjával foglalkozom. Ezen

problémáknál cél lehet azon geometria megtalálása, amelynek esetében a szerkezetben

ébredő feszültségek nem lépik túl a megengedett értéket, mindazonáltal az össztömeg is

minimális. Ezek a szempontok matematikailag egy költségfüggvény definiálásával

adhatóak meg. A tervezési változók a szerkezet geometriáját írják le. Az optimalizáció

célja a költségfüggvény szélsőértékéhez tartozó tervezési változók, azaz az optimális

geometria megtalálása. A szakirodalomban megtalálható szélsőérték keresési

algoritmusok alkalmazásához szükség van a költségfüggvény tervezési paraméterek

szerinti deriváltjainak előállítására. Ez elvégezhető tisztán numerikus módszerekkel is,

azonban ezek számítási igénye nagy. Erre a problémára jelent megoldást az adjoint –

módszer, amelynek segítségével a szükséges deriváltak előállításának számítási igénye

nagy mértékben csökkenthető.

Munkám során áttekintem az adjoint – módszer elméleti alapjait, és bemutatom az

alkalmazását síkbeli rúdszerkezetek optimalizálásának a példáján.

szerző

  • Horváth Ádám
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Bodor Bálint
    doktorandusz, Műszaki Mechanikai Tanszék

helyezés

II. helyezett