Regisztráció és bejelentkezés

Szabadvezeték sodrony végeselemes modelljének egyszerűsítése

Villamos energiaszállításra leggyakrabban szabadvezetékeket alkalmaznak,

amelyek egy vagy több vezetéksodronyból készülnek. Ezek az elektromos

terhelésen kívül jelentős mechanikai behatásnak vannak kitéve, melyek

nagy része a vezeték körül áramló szél miatt alakul ki. Ilyen például a

Kármán-féle örvénysor, ami egy nagy frekvencián történő rezgést generál.

Ez gyakran vezet a kábel vagy az azt rögzítő alkatrészek kifáradásához.

Tehát mechanikai szempontból is fontos vizsgálni ezen rendszereket.

A mechanikai modellalkotásnál meg kell fontolni, hogy egy nagyon

egyszerű, primitív modell eredményeiből lehet-e messzemenő

következtetéseket levonni. Viszont egy nagyon részletes, több

oszlopköznyi vezetékszakasz modell rendkívül nagy számítási kapacitást

és időt igényel. Feladatunk egy kellően pontos, ám viszonylag kevés

elemből álló végeselem modell létrehozása. Ezt úgy érjük el, hogy egy

rövid vezetékdarab részletes modelljéből állítunk elő egy azzal

egyenértékű gerenda elemet.

Továbbá ezen modell redukció közben megismerjük a vezetéksodronyok

sajátos mechanikai viselkedését is, ugyanis a spirális szálak miatt már

egytengelyű húzás esetén is összetett igénybevétel figyelhető meg a

sodronyon. Illetve vizsgáljuk, hogy a szálak közti súrlódás mekkora

szerepet játszik az egyes terhelésekre adott válaszokban.

A dolgozatban egy rövid vezetéksodrony darab részletes modelljéből

képezzük a vele egyenértékű gerenda elem merevségi mátrixát, majd

ezekből az elemekből építünk fel egy hosszabb vezetékszakaszt, és erre

alkalmazzuk a szél általi gerjesztést.

Irodalom:

1. Verebély László: Villamos erőátvitel, 3. kötet, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1958.

2. Lajos Tamás: Az áramlástan alapjai, Budapest, 2015.

3. Alain Cardou: Mechanical models for overhead electrical conductors in bending, Université Laval, Québec, 2013.

4. Moharos I., Oldal I., Szekrényes A.: Végeselem-módszer, Typotex kiadó, Budapest, 2011.

szerző

 • Hauck Bence
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Miklós Ákos
  tudományos munkatárs, Műszaki Mechanikai Tanszék
 • Dr. Magyar Bálint
  adjunktus, Műszaki Mechanikai Tanszék

helyezés

III. helyezett