Regisztráció és bejelentkezés

TIRANA – változások és hatásaik / a város alakulása a kommunizmus bukásától napjainkig

A történelem során Albánia volt Európa legismeretlenebb, legelszigeteltebb állama. Ám az országot az 1991-es rendszerváltás, a kommunista rezsim bukása és a kapitalizmus, illetve a globalizáció új fejlődési pályára állította.

A szabad piacgazdaságba kerülve mérhetetlen nagy hátránnyal és kaotikus viszonyokkal kellett az országnak megküzdenie, hogy fel tudja venni a versenyt a Nyugattal. Az új szituáció gyors változásokat generált az élet összes területén: gazdaságilag, kulturálisan, infrastrukturálisan, társadalmilag ... stb.

TDK dolgozatom középpontjába Tiranát, Albánia fővárosát helyezem. A kutatás célja egyrészt a fizikai környezet változásainak áttekintő bemutatása, másrészt az elmúlt évek hatásainak vizsgálata a jól képzett, már egy, a nemzetközi városfejlesztési folyamatokba bekapcsolódó városban élő helyi fiatalok véleménye alapján. Hipotézisem, hogy a külvilág számára látványos változások, Tirana megjelenése a nemzetközi turisztikai, befektetési mezőnyben a helyiek számára előnyös mindaddig, amíg meg tudják tartani lokális értékeiket.

Tirana megismerésének és megértésének alapja négy helyszínbejárásom 2015-2016 folyamán, melyek során tudatosan felfedezve a várost rajzokat (26 db), fotókat (közel 1000), illetve hat interjút készítettem angolul. Emellett feldolgoztam a rendelkezésre álló nemzetközi városépítészeti, turisztikai szakirodalmat, s ezek együttes felhasználásával alkottam meg elsősorban saját képeimmel illusztrált írásomat. A TDK dolgozat témafelvetést és módszertant leíró részeit hat tematikus fejezet (Tirana Albániában, Várostörténet, Negyedek, Utak, Terek, Házak) követi, melyek közé ékelődnek az interjúk.

Felhasznált szakirodalom:

Benkő, M. & Fonyódi, M (2009). Glocal city. Budapest: Terc.

Bouvier, N. (1963). L'usage du monde. Paris: La Découverte. 2014.

Tashi, P. & Tola, A. & Vokshi, A. & Miri, A. (2014). Transformation of space between dwellings in the city of Tirana from 1920 to early 1960s. forrás: konferenca.unishk.edu.al/icrae2014/cd/pdf doc/345.pdf

Vokshi, A. & Nepravishta, F. (2013). Florestano di Fausto. forrás: https://www.researchgate.net/publication/2 64119907_florestano_di_fausto_the_genesis_of_new_architectural_forms_i n_albania

csatolmány

szerző

  • Bene Bence
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Benkő Melinda
    egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék