Regisztráció és bejelentkezés

Budapest pro_tézis

A dolgozat témája a városi terek és azok használóinak, gazdáinak és ezek viszonyának vizsgálata.

A közterületeket használók rendkívül különbözőek. Éppen ezért számos alkalommal idéznek elő a térstruktúrában változást a mindennapi és idényszerű, az eredetit felülíró használatminták. Az elemzés során budapesti példák által feltárjuk a publikus területek típusait, ezek kialakulásának körülményeit továbbá esetlegesen szándékolt térhasználatuk mibenlétét.

Tanulmányozzuk a közterület típusoknak a használóit, kik ők, milyenek, mivel foglalkoznak,mire és hogyan használják azokat. Megkeressük a térhasználat módjának és időtartamának az összefüggéseit.

Megvizsgáljuk a közterület gazdáit. Kielemezzük, hogy milyen viszonyban állhatnak annak létrejöttével, milyen részt vállalnak az üzemeltetésében, milyen kapcsolatban állnak a használóival, valamint milyen jelleget határoz meg a gazda minősége.

Vizsgáljuk dolgozatunkban, hogy típusonként milyen változások jellemzőek a közterületekre, milyen faktorai vannak ezeknek, mi és hogyan befolyásolja azokat. Fontos kutatnunk azt is, hogy a változás milyen virtuális és fizikai beépítésekkel jár, mi válhat, és hogyan válik protézissé. A köztérhasználati sémákban és azok alakításában jártas szereplőkkel készített interjúk során elemezzük a téralakítási és kiegészítési módszerek lehetséges típusait. Megnézzük, hogyan lehet kihasználatlan területeket-, területrészeket funkcióval ellátni és bevonni a város életébe.

Apróbb mintavételek segítségével közelebbről vizsgálunk bizonyos területeket, így kis léptékben megértve a közterek általánosan előforduló működési problémáit. A minták elemzése során levonható következtetésekkel ellenőrizzük a nagy egészre való kiterjeszthetőségüket. Kiválasztunk egy konkrét közteret illetve köztér típust és az ott felállítható diagnózis problémáinak megoldásait kutatjuk, így kielemezve a feltárható probléma struktúrák visszahatását az építészeti tértervezés fázisaira.

szerzők

 • Szigetvári Balázs Károly
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Kovács Ádám
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Dr. Fonyódi Mariann
  egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék