Regisztráció és bejelentkezés

Alternatívák - Példák hazai közösségi részvételen alapuló fejlesztésekre

A ’60-as, ’70-es években az USA-ban és Nyugat-Európában egyre jobban felerősödött a helyi lakosság városfejlesztésbe való bevonásának igénye. Ez azt jelentette, hogy a civil kezdeményezések a politikai diskurzusba való bekapcsolódására való törekvés egészen hamar jelentkezett. Ennek ellenére a participatív városfejlesztés kialakulása illetve első példáinak megjelenése csak később realizálódott. Ennek a folyamatnak eredményeként a városokban, településeken olyan fejlesztések jelentek meg, amelyek a helyi lakosság vagy közösség konkrét igényeit és elképzeléseit jobban figyelembe veszik, mint a hagyományosnak tekinthető városi beavatkozások esetében.

Az ezredforduló után hazánkban is megjelentek ilyen vagy ehhez hasonló fejlesztések, melyek alulról - lakosság felől - vagy felülről – a döntéshozók felől – jövő kezdeményezésűek lehettek. Az ilyen beavatkozások hosszan szakmai diskurzus eredményei, melyekben a közösség aktívan részt vesz a folyamatban – a folyamat egészében, vagy annak csak egy bizonyos részében.

2013 augusztusában lehetőségünk volt Ajka városában egy kutatás végezni, melyben arra voltunk kíváncsiak, hogy a participáció egy alacsony szintje, melyet könnyen megvalósíthatónak tartottunk mennyire aktivizálhatná a helyi lakosságot. Az eredményeink alapján elmondható, hogy alapvetően lenne igény a fejlesztésre, ugyanakkor a sok elutasító válasz azt igazolja, hogy a participáció ezen szintje, vagy módszere kevéssé adaptálható ebbe a konkrét szituációba.

Ezt követően megvizsgáltunk egyéb, már megvalósult olyan hazai fejlesztéseket, melyekben a helyi közösségek valamilyen módon aktívak részt vettek a folyamatban. Ezeket összehasonlítva az egyes esettanulmányok pozitívumait és negatívumait elemezve határoztuk meg, hogy milyen tényezők hogyan befolyásolják a közösségi részvételen alapuló fejlesztései folyamatokat.

Fontosabb szakirodalmak:

Csanádi Gábor - Csizmady Adrienne - Kocsis Balázs - Kőszeghy Lea - Tomay Kyra: Város Tervező Társadalom, Sík Kiadó, Budapest 2010

Dömötör Tamás: Közösségi részvétel a területi tervezésben, PhD dolgozat

Hauptmann, Éléonore – Wates, Nick: Concertation citoyenne en urbanisme – La méthode du Community Planning, éditions Yves Michel, Paris, 2010

Kukucska Gergely: Participativitás és építlészet

http://www.nexthamburg.de/

http://www.magdolnanegyed.info.hu/

http://kozossegikertek.hu/

http://www.pallai.hu/

szerzők

 • Kapitány Alexandra
  építészmérnök
  nappali
 • Ötvös Tamás Péter
  építészmérnök
  nappali

konzulensek

 • Dr. Szabó Julianna
  egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék
 • Szendrei Zsolt
  Doktorandusz, Urbanisztika Tanszék
 • Varga Imre
  , Urbanisztika Tanszék