Regisztráció és bejelentkezés

A közösségi tervezés fontossága a városfejlesztés gyakorlatában

Hévízi példán keresztül

Mennyire volt sikeres a participáció az egregyi városrész fejlesztése során?

A lakosság bevonása a városfejlesztésbe az Európai Uniós pályázatok fontos és elengedhetetlen része. A kötelezővé tett együttműködés jó esélyt kínál arra, hogy az eddigi egyoldalú városfejlesztést egy sokkal szofisztikáltabb, partnerségi alapon történő városmegújítás váltsa fel. Kutatásunkban egy konkrét példán keresztül szeretnénk feltérképezni az ebben rejlő lehetőségeket és pozitívumokat.

A közelmúltban Hévízen Európai Uniós pályázati finanszírozással fejlesztések mentek végbe, melyek keretein belül Egregy városrész nagy mértékben átalakult. Az érdekelt minket, hogy vajon mennyire vonták be a társadalmat a tervezési és/vagy megvalósítási folyamatba. Ehhez mérten mennyire elégedett a lakosság az újításokkal?

Ennek vizsgálatához a fejlesztésben résztvevő fontosabb szereplőkkel és egyes érdekeltekkel mélyinterjúkat készítettünk, valamint kérdőívek segítségével az érintett lakosság véleményét is sikerült feltérképeznünk. A kapott adatok kielemzésével szeretnénk értékelni a lezajlott participációt, az esetleges hiányosságokat és problémákat.

Kezdeti kutatásunk alapján feltételezzük, hogy nem történt megfelelő participáció a területen, ezért dolgozatunk zárásaként szeretnénk kitérni arra, hogy milyen egyéb metódussal lehetne megoldani a közösségi tervezést Egregyen.

Segítségül külföldi és hazai participációs fejlesztéseket és módszertanokat elemzünk, keresve azokat az elveket, melyeket követve egy Egregyhez hasonló léptékű és társadalmi összetételű területen a lakosság bevonása a tervezés szerves részévé tehető.

Források:

The Community Planning Handbook: How people can shape their cities, towns & villages in any part of the world

Nick Wates - 2014, Routledge

Sharing the city: community participation in urban management

John Abbott - 2013, Routledge

Nyilvánosság és részvétel a településtervezési folyamatban

Gábor Csanádi, Adrienne Csizmady, Lea Kőszeghy

Tér és Társadalom 24. évf. 2010/1. pp. 15-36.

Pallai, Katalin, 2012: Részvételi eljárások települési és közösségi viták és konfliktusok kezelésére – javaslat egy konzisztens terminológiára. Magyar Közigazgatás 2012/1. szám, szakmai fórum, pp. 77-90.

Pallai, Katalin, 2011: Civilek a társadalmi párbeszédben. Hogyan változzunk konstruktív partnerekké?

A közösségfejlesztők folyóirata. 2011. Vol. XXII. No.4. pp. 3-9.

Pallai, Katalin, 2010: Társadalmi részvétel települési képviselőknek.

Budapest: Corvinus University. pp.42

szerzők

 • Bodnár Emőke
  urbanista építészmérnök
  nappali
 • Tari Szilvia
  urbanista építészmérnök
  nappali
 • Köves Bálint
  építészmérnök tervező
  nappali

konzulensek

 • Dr. Szabó Julianna
  egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék
 • Varga Imre
  , Urbanisztika Tanszék
 • Szendrei Zsolt
  Doktorandusz, Urbanisztika Tanszék