Regisztráció és bejelentkezés

A hévízi kiskereskedelem térbeli struktúrájának vizsgálata

A kutatásunk témája a hévízi kereskedelem meglévő struktúrájának működésében tapasztalható különbségek a turisták és a helyi lakosok szempontjából. Emellett vizsgáljuk az üzletek térbeli elrendeződésének kapcsolatát Hévíz turisztikai kisdesztinációinak elhelyezkedésével.

A város kereskedelmének központi problémái a helyi lakosok és a turisták nehezen összeegyeztethető életvitele, a helyi kereskedelmi egységek működésében az információáramlás problémái, a nagyobb vendéglátóipari egységek és a kisebb üzletek érdekellentétei, illetve Hévíz és a környező települések között lévő együttműködés hiánya.

Vizsgáljuk a kereskedelmi aktivitás megjelenését térben és időben, az üzletek koncentrációját a város bizonyos területein, valamint a térbeli kiterjedést, a domborzati viszonyok szerepét az egyes üzletek látogatottságának szempontjából, a nyári nyitvatartás rugalmasságát és a szezonális változásokat. Elemezzük az üzletek karakterében megjelenő különbségeket, az üzletpolitika összefüggését a rendelkezésre álló alapterülettel, illetve a megcélzott vásárlóréteggel.

Kutatásunk alapjául az egy hét Hévízen töltött idő alatt az üzletekben dolgozókkal, üzletvezetőkkel, készült struktúrálatlan interjúk, szakértői interjúk, a városi üzletek helyének, profiljának, nyitvatartásának teljeskörű felmérése szolgál. Továbbá a dolgozatunkat a helyszínen készített fényképek elemzésével, statisztikai adatok, jogszabályok illetve szakirodalom vizsgálatával támasztjuk alá.

A munkánk során térképeket, grafikonokat, táblázatokat készítünk a helyi kiskereskedelem működéséről, melyek alapján levonjuk következtetéseinket, amik később a város fejlesztésének alapjául szolgálhatnak.

A dolgozat főbb irodalmi forrásai:

Sikos T. Tamás, Markentingföldrajz, VÁTI Kht., Budapest 2000

Szendrei, Zsolt: Artificial mono-functionalism versus natural mixed-use: Case

study of Bartók Béla avenue, Budapest, In: Revista Lusófona De Arquitectura E Educação (Lusofona Journal Of Architecture And Education), No. 8-9, 2013.

Germán, Tibor, Szendrei, Zsolt: “LATIN QUARTER” IN AN EAST-CENTRAL EUROPEAN METROPOLIS?, Model-based thematic regeneration of the Southern Downtown of Budapest, VI Seminario Internacional de Investigación en

szerzők

 • Pokol Júlia
  építészmérnök
  nappali
 • Nagy Ágnes
  urbanista építészmérnök
  nappali

konzulensek

 • Dr. Szabó Julianna
  egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék
 • Varga Imre
  , Urbanisztika Tanszék