Regisztráció és bejelentkezés

Tradíció és modern határán - Település a Nílus völgyétől a sivatagig

Hassan Fathy a XX. századi Egyiptom építészetének legmeghatározóbb alakja. Egyedülállóan értelmezte a modernt és ötvözte a tradicionális formavilággal és építési technológiákkal. Közel hatvan éves aktív alkotó tevékenysége alatt nem csupán az építészeti kérdésekre kereste a megoldást, hanem mélyebben foglalkozott szociológiai, urbanisztikai és oktatási problémákkal is.

Dolgozatunkban tágabb életművéből kiemeljük a településléptékű munkáit, ezeket tipologizáljuk és párhuzamba állítjuk a hagyományos arab városszerkezettel. Hassan Fathy városterveiből kiindulva foglalkozunk a Nílus völgyi és sivatagi települések struktúrájával, városképi jellegzetességeivel, működésével. Két általunk ismert helyszín részletesebb elemzésével -New Gourna, New Baris- szeretnénk rávilágítani a napjainkban is fennálló lakhatási, szociális, és egyéb problémákra.

Tanulmányunkban olyan kérdésekre keressük a választ, mint mi a legideálisabb lakhatás? Milyen településforma lehet működőképes? Milyen tényezők teszik lehetővé a fejlődést? Hogyan befolyásolja a társadalom, gazdaság és környezet hármasa településeinket és mennyire helytállóak a mai urbanisztikai törekvések?

Szakirodalmi referenciák

Fathy, Hassan. (1973) Arhitecture for the Poor, The University of Chicago

Hamid, Ahmad (2009) Hassan Fathy and Continuity in Islamic Art and Architecture: The Birth of a New Modern. The American University in Cairo Press, Cairo

Steele, James. (1997) An Architecture for People: The Complete Works of Hassan Fathy, The American University in Cairo Press, Cairo

Serageldin, Ismail (2007) Hassan Fathy. The Bibliotheca Alexandria, Alexandria

El-Hakim, Omar M. (1993) Nubian architecture: The Egyptian vernacular experience, The Palm Press, Cairo

Sims, David. (2015) Egypt’s Desert Dreams: Development or Disaster? The American University in Cairo Press, Cairo

szerzők

 • Miklós Bernadett
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)
 • Csobolya Nóra
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Vasáros Zsolt
  egyetemi docens, Exploratív Építészeti Tanszék
 • Beleznay Éva
  vezető tanácsadó, BREEAM minősítő, ABUD Mérnökiroda Kft. (külső)