Regisztráció és bejelentkezés

Rétegek

Rétegek /Marosvécs/

A marosvécsi kastélykertben sajátságos helyzet alakult ki az idők során, ugyanis az egykori római castrum romjaira épült rá a Kemény kastély és annak angolparkja, majd gyümölcsöse. Ebben a helyzetben a romok feltárása, konzerválása nem jelentene megoldást, nem egy ilyen típusú régészeti park kialakítása a célunk. Helyette a római kor egykori jelenlétére szeretnénk felhívni a figyelmet, de absztraktabb formában.

A célunk egy új, strukturált layer megalkotása, amely állandóságot hoz a területen jelenlévő keszekusza állapotba. Fogódzkodó pontokat szeretnénk kialakítani a hajdani római kor hangulatát, szellemét megidézve. A feladatot játékosan, nem feltétlenül épületek emelésével oldjuk meg, hanem egy több elemből álló installáció felállításával, amely egyben információval is ellátja az embereket az alatta megbújó romokról. Fontos szempont számunkra, hogy megtaláljuk a kapcsolatot a különböző korosztályokkal, segítve számukra a megismerés és a befogadás folyamatát.

A tervezés során felvázolunk egy ideális állapotot is, amely a remélt jövőbeni birtokviszonyokat jeleníti meg. Ezen ideális állapot kialakulása még a jövő ködébe vész, ezért az installációval egy építészeti kezdeményezés is a célunk lenne, amely összekapcsolja az egymástól elszakított birtokrészeket, megidézi a római kor emberét, valamint elindítja a helyieket az átalakulás útján.

Előképként a párizsi Parc de la Villette-et /Robert Tschumi/ szeretnénk kiemelni. A park egy újfajta városrendezési kezdeményezés, mely vidám piros ritmust visz a szürke külvárosi rengetegbe. A 26 “follie” szabályos mátrixban elhelyezve kapcsolatot teremt a park egészével, azonban külön-külön is érvényesülnek az installációk, sajátos belső világot teremtve.

Szeretnénk olyan beavatkozást létrehozni, amely tiszteletben tartja a birtok jelenlegi használatát, azonban már finom utalásokat tesz a jövőbeni átalakítások felé.

Az általunk eszközölt beavatkozás átstrukturálja a kertet, helyet teremt a római világnak, amely eddig csak rejtőzött Marosvécsen.

Előzetes bibliográfia:

http://www.rlrc.ro/results/2014-2/

http://www.limesdacicus.ro/

http://www.tschumi.com/projects/3/

Szilamér Péter Pánczél: A római Dácia keleti limes-ének kutatása Maros megyében / Searching for the eastern limes of Roman Dacia in Mureş County. In: Gaul C., Sági G., Vasáros Zs. (eds.) Identitás és kultúra / Identity and culture. Budapest, 2014, 18-21.

Constanze Höpken, Manuel Fiedler, Gregor Döhner: Erasmus IP – a római limes az európai kultúrtájban / Erasmus IP – the roman limes as european cultural landscape. In: Gaul C., Sági G., Vasáros Zs. (eds.) Identitás és kultúra / Identity and culture. Budapest, 2014, 16-17.

Szilamér-Péter Pánczél, Manuel Fiedler, Constanze Höpken, Gregor Döhner, Máté Szabó, László Lenkey, Nicoleta Man: Forschungen am Dakischen Ostlimes zwischen Brâncoveneşti und Sărăţeni. In: Der Limes 8, 2014, 23–27.

Szilamér-Péter Pánczél, László Lenkey, Mihály Pethe. Nándor Laczkó, Updating our Knowledge about the Roman Fort rom Brâncovenești, Mureș County. MARISIA XXXII, Târgu Mureş, 2012, 105-116.

csatolmány

szerzők

 • Varga Kata
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Novák Veronika
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Rainer Anna
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Dr. Vasáros Zsolt
  egyetemi docens, Exploratív Építészeti Tanszék