Regisztráció és bejelentkezés

Értékkapszula

A múlt, jelen és jövő kapcsolata mindig is fontos szerepet töltött be az emberek életében. Ősi szokások, értékek hagyományozódtak nemzedékről nemzedékre. Ez a folytonosság az épített környezetünkben is számtalan helyen érhető tetten. A kultúrák, népek, építmények nyomai, múltbeli lenyomatai egymásra rétegződnek, de az új réteg nem mindig fedi el teljesen a régit. Így alkotnak egy közös örökséget.

Dolgozatunkat alapos helyszínelemzéssel vezetjük be. Kutatjuk Marosvécs sokrétű múltjának összefüggéseit, elsősorban az épített örökség és a sokrétegű (kultúr)táj vizuális, érzékelhető vagy épp eltűnő rétegeit.

Az egykori római birodalom határát jelentő Limes erődláncolatának egyik eleme az itt megtalált castra és a hozzá szervesen kapcsolódó katonai település, azaz vicus. Egyedisége abban rejlik, hogy a Kemény kastély egy része ráépült az erőd egyik kapujára, az angolpark és a gyümölcsös pedig az erőd és a település maradványait rejti. A hely fő identitását a Kemény család története és az itt alapított Helikon közösség adja, mégis a látogatók többsége csupán Wass Albert sírhelyét keresi fel. A kastély jelenlegi hangulatát a múlt évig az épületben működő elmegyógyintézet határozza meg, a betegeket a kastély szomszédságában felépített új épületekbe költöztették. Ez a megoldás viszont újabb problémákat vet fel, mert az új összekötő út elvágja egymástól a kastélyt és a hozzá tartozó gyümölcsöst, amely a római település helyén található.

Milyen eszközökkel tudnánk vajon felhívni az emberek figyelmét a terület történelmi sokszínűségére? Milyen irányban érdemes fejleszteni turisztikai szempontokból? Hogyan lehet egy helyben állva utazni az időben? Milyen “gépezet” szükséges ahhoz, hogy a ma embere kiszakadjon a jelenből? Hogyan lehet bemutatni egy olyan örökséget, ami jelenleg a felszín alatt húzódik?

TDK dolgozatunkkal ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat.

Célunk az értékmegőrzés, figyelemfelhívás az építészet eszközeivel. Fontosnak tartjuk, hogy a múltbéli világ bemutatása mellett egy lehetséges irányt is mutassunk a jövőbe, ami a későbbi fejlesztések alapját képezheti.

Szakirodalom:

http://www.rlrc.ro/results/2014-2/

http://www.limesdacicus.ro/

http://www.kemenyinfo.hu/?xid=1d182338

Szilamér Péter Pánczél: A római Dácia keleti limes-ének kutatása Maros megyében / Searching for the eastern limes of Roman Dacia in Mureş County. In: Gaul C., Sági G., Vasáros Zs. (eds.) Identitás és kultúra / Identity and culture. Budapest, 2014, 18-21.

Constanze Höpken, Manuel Fiedler, Gregor Döhner: Erasmus IP – a római limes az európai kultúrtájban / Erasmus IP – the roman limes as european cultural landscape. In: Gaul C., Sági G., Vasáros Zs. (eds.) Identitás és kultúra / Identity and culture. Budapest, 2014, 16-17.

Szilamér-Péter Pánczél, Manuel Fiedler, Constanze Höpken, Gregor Döhner, Máté Szabó, László Lenkey, Nicoleta Man: Forschungen am Dakischen Ostlimes zwischen Brâncoveneşti und Sărăţeni. In: Der Limes 8, 2014, 23–27.

Szilamér-Péter Pánczél, László Lenkey, Mihály Pethe. Nándor Laczkó, Updating our Knowledge about the Roman Fort rom Brâncovenești, Mureș County. MARISIA XXXII, Târgu Mureş, 2012, 105-116.

szerzők

 • Michelisz Éva
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Patai Boglárka
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Dr. Vasáros Zsolt
  egyetemi docens, Exploratív Építészeti Tanszék