Regisztráció és bejelentkezés

Szerves vegyület

A Pardubicei Egyetem 1 (Univerzita Pardubice) 2008-ban átadott, a kémiai és biomérnöki kar (Fakulta chemicko-technologická ) számára Ladislav Kuba és Tomáš Pilař tervezte épületének megismertetése és kontextusba helyezése dolgozatom témája. Mellékszálként helyet kap az épület közép-európai régió kortárs oktatási építészetben elfoglalt jelentősége a hazai tendenciával való összehasonlításban.

Elemzésemben vizsgálom az egyetemtelepítés körülményeit, a meglévő házgyári architektúrával folytatott elvi és formai párbeszéd minőségét, a strukturalista hagyományokhoz fűződő viszonyát. Azépületbemutatás alapja az összetett, szelvényekből álló tömeg homlokzati, funkcionális rendezettségének, külső, belső térkapcsolatainak elemzése, a markáns anyag- és színhasználat jelentősége.

Felmerülő szempont a brnói Kuba & Pilař architekti s.r.o. iroda viszonya a huszadik század első felében kialakuló cseh avantgárd építészethez; az egyetemépület környezeti illeszkedése a tervezők korábbi, különböző léptékű munkáival való összehasonlításban, mint Jestřebí u Brtnice Szűz Mária kápolnája vagy a brnói egyetem könyvtára.

Az épület bemutatásával párhuzamosan - asszociatív kitekintésként – a tanulmány részét képzi az egyetemi eszme kulturális beágyazottságának és szemléletbeli különbségeinek építészeti megnyilvánulása.

Feltevésem, hogy a hazai felsőoktatás centralizáltsága, megrendelői attitűdje markánsan formálja az építészeti választ.

Fontosnak tartom ezért a magyar felsőoktatást meghatározó hierarchikus berendezkedés térbeli hatásának vizsgálatát, egyes épületek funkcióelemzésének eszközével, nívós hazai példákon keresztül. Az identitás grafikai megfogalmazásától a valós átjárhatóság, nagybetűs köz-tériség kialakulásáig, a tudás megszerzésének vélt-valós szabadságáig elemezve a pardubicei tanulságot.

1 Témaválasztásom alapjául a Középülettervezési Tanszék csehországi tanulmányútján, 2014 júliusában tett látogatás szolgál.

Forrás:

(cz) http://stavbaweb.dumabyt.cz/Vzdelani-skolstvi-veda/Areal-Fakulty-chemicko-technologicke-a-telocvicna-Univerzity-Pardubice.html

(en) ww.archello.com/en/project/faculty-chemistry-and-technology-and-gymnasium-pardubice-university

(h) https://praga2014.wordpress.com/2014/07/05/vegyeszmernoki-kar-pardubice-tgy/

http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre57/schlogel.htm

http://www.epiteszforum.hu

csatolmány

szerző

  • Dombrovszky Zsófia
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Marosi Bálint
    adjunktus, Középülettervezési Tanszék