Regisztráció és bejelentkezés

Nyitott könyv

„Ez elpusztítja amazt. A könyv el fogja pusztítani az épületet.” - írja Victor Hugo A párizsi Notre Dame-ban. A könyv megjelenése valóban véget vet az építészet művészeti és tudományos ágakat összekapcsoló, tudástömörítő és megőrző jellegének? E felvetést vizsgálom egy modern, 21. századi könyvtár születésének kapcsán.

A prágai Országos Műszaki Könyvtár koncepciójának megalkotásakor a cseh Projektil építésziroda határozott, kortárs választ fogalmazott meg a mai könyvtárak működése és használata során felvetődő kérdésekre. Az iroda ars poeticája az ökonomikus, újszerű építészetre való törekvés a hagyományokat és a fenntartható fejlődést szem előtt tartva. Projektjeikben – fiatal alkotók bevonásával – a kortárs művészetet, dizájnt és építészetet ötvözik a helyi adottságokkal. Az élhetőbb jövő biztosításában nagy felelősség hárul az építészekre, és a Projektil iroda véleményem szerint követendő példát mutat elveivel, és azok épületekben való megtestesülésével.

A prágai könyvtár kapcsán azt vizsgálom, hogy az alkotók által lefektetett alapelvek hogy hatnak a megvalósuló épület teljes egészére, legfőképp forma- és téralakítására, környezetrendezésére, szerkezeti megoldásaira és részletképzésére. Érdekes a modern attitűdökkel formált épület történeti párhuzamait felkutatni, Gottfried Semper és Adolf Loos elméleti munkásságával összevetni, Victor Hugo idézett gondolatának szellemében egy kortárs könyvtár, mint építészeti alkotás kultúraközvetítő szerepét megvizsgálni.

Az elvi kérdések alapján elemezve az épületet, a megfogalmazódó válaszok egyértelműen a nyitottság köré rendezhetők. A könyvtár kulturális szerepe a mai társadalomban nyilvánvalóan átalakult, ezért itt a zárt és végletes Hugo-i világképpel ellentétben, ironikus módon és nyitottsággal a középpontban valósul meg.

szerző

  • Krähling Anna
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Marosi Bálint
    adjunktus, Középülettervezési Tanszék