Regisztráció és bejelentkezés

Dolgostornyok

Magyarország történelmileg alapvetően mezőgazdasági ország. A XX. század erőltetett iparosítása szétzilálta ezt a berendezkedést, melynek torzóit ma is őrzik településeink. Kiváló példa erre Mezőhegyes történetei épület állománya, mely mára eredeti rendeltetését elvesztette, viszont magas építészeti színvonalából fakadóan megőrzésre méltó. A várost körülvevő majorokon összesen 7 darab egykori zabsiló-torony áll, vagy ahogy a helyiek nevezik őket, bolondtornyok. Ezekből kettő víztoronyként funkcionál, további öt azonban hasznosításra vár, állapotuk erősen leromlott.

Az ország természeti, földrajzi adottságait vizsgálva könnyen belátható, hogy gazdaságunk alap pillére a mezőgazdaság kellene, hogy legyen ma is. Azonban a lakosság jelentős része mégsem ezen a területen szeretne dolgozni. Jól mutatja, hogy az idei nyáron 50-60 ezer fő hiányzott a földekről. Hiszem, hogy a fiatalok körében megfelelő programokkal népszerűsíthető volna a mezőgazdasági munka. Ha testközelből megismerik, akár saját jövőképükbe is könnyen beilleszthetik.

Hasznosítási javaslatom szerint a tornyok nyári diáktáborok központjaivá, bolondtornyokból dolgostornyokká válnak. A közösségben történő munkavégzés során a fiatalok megismerkednek őseink hagyományaival és közelebb kerülnek a helyi emberekhez. A programban való részvétel kiváltaná az érettségi megszerzéséhez 2016 január 1. óta kötelező 50 óra közösségi munkát, így biztosítható a táborok kihasználtsága. Javaslatomban a helyi gazdák valósítják meg a táborokat, melyeket helyi önkormányzat üzemeltet. Mindkét fél számára gyümölcsöző ez a kapcsolat, hiszen a beruházó a nyári csúcsszezonban olcsó ideiglenes munkaerőhöz jut; míg az település turisztikai potenciálja nő, mely lokális gazdaságélénkítő hatással jár. Egy torony helyreállítása és tábor létrehozása után, többéves sikeres működést követően a program kiterjeszthető a többi toronyra; idővel a helyi adottságokat figyelembe véve más településekre is.

szerző

  • Galántai Gergely
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Helfrich Szabolcs
    egyetemi adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék