Regisztráció és bejelentkezés

Tripping on Modernist Monuments – a 20. századi épített környezet mentőalakulatainak lehetőségei az egykori keleti blokkban

A girlscanscan kollektíva 2020 telén alakult a Bercsényi Építész Szakkollégiumon berkein belül, ekkor hangzott el a mondat: Lányok, szkenneljétek a városszövetet! A Tripping on Modernist Monuments projektjük kapcsán a 20. század épített környezetével és annak mai szerepével foglalkoznak:

Magyarországi előkutatásunk után, amelynek eredményeit egy harkivi Docomomo konferencián adtunk elő, i-Portunus ösztöndíjasokként 2021 őszén Ukrajnába, Moldovába és Romániába utaztunk. Helyi mentőalakulatokkal, szervezetekkel és aktivistákkal találkoztunk, melyek a helyi modern építészeti örökség megmentésén dolgoznak. Az egykori keleti blokk mentőalakulataitól tanultakat 2022 nyarán berlini tanulmányi úttal egészítettük ki. Az utak során megismert legjobb példákat a TDK dolgozat kapcsán rendszerezzük.

Kutatásunkat a magyarországi modern épített örökség nagyléptékű bontási hulláma indította el. A 20. századi épített környezet bontásának okait tematizáltuk olyan szakértői interjúkon keresztül, amely projektek kifejezetten ezt az örökséget hivatottak megmenteni. A magyarországi interjúk kapcsán feltérképeztük a a modern építészet megőrzésével kapcsolatos projektek többek között a dokumentáció, újságírás, aktivizmus, oktatás, érzékenyítés és városmarketing területeiről. A kérdésfelvetésünk, hogy az egykori keleti blokkot érintő jelenségről van-e szó, és hogy térben és időben egymástól nem messze nagyjából párhuzamosan történő épületmentés-kezdeményezések sikeressége mögött milyen különböző tényezők állhatnak. Milyen akadályok és nehézségek jelentkeznek szisztematikusan az épületmentési akciók körül?

Az elmúlt másfél év során öt különböző országban majd 40 interjút készítettünk, és a TDK dolgozatban az összegyűjtött információk szisztematikus kiértékelésére keresünk módszereket. A dolgozat fő kutatási kérdése, hogy létezik-e az egykori keleti blokkban egy eszköztár, amelynek segítségével modern mentőalakulatok kezdeményezések örökséget mentenek, és ez adaptálható-e országokon átívelően. A kutatásmódszertanhoz Heike Oevermann Az ipari örökségi helyszínekre vonatkozó jó gyakorlatok: rendszerezés, mutatók és esetek című munkáját vesszük alapul, melyben egy metódust alakított ki a várostervezés és örökségmenedzsment összehasonlító diskurzus analízisére. Míg Oevermann az ipari örökségre fejlesztette ki a módszertant, mi a kutatás során összegyűjtött jó példákat és kezdeményezéseket kategorizáljuk a metódus során, és térképezzük fel a kutatási területben rejlő további lehetőségeket a jövőre nézve.

Felhasznált irodalom:

Oevermann, Heike. (2019). Good practice for industrial heritage sites: systematization, indicators, and case. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. ahead-of-print. 10.1108/JCHMSD-02-2018-0007.

Oevermann, H., & Mieg, H. A. (Eds.). (2015). Industrial heritage sites in transformation: Clash of discourses. London: Routledge.

Oevermann, H., & Mieg, H.A. (2015). Exploring urban transformation: Synchronic discourse analysis in the field of heritage conservation and urban development. Journal of Urban Regeneration and Renewal, 9(1), 54-64.

Illusztráció: Bánszegi Bíborka, 2022. június 18. Berlin - Mitte

csatolmány

szerzők

 • Kammermann Lilla
  Külföldi egyetem
 • Bánszegi Bíborka
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Bakucz Júlia
  Külföldi egyetem

konzulens

 • Dr. Wettstein Domonkos
  egyetemi adjunktus, Urbanisztika Tanszék