Regisztráció és bejelentkezés

Közösségi Irodák térnyerése Budapesten - Fenntartható alternatíva a hagyományos iroda és a home office között

Közösségi Irodák térnyerése Budapesten

Fenntartható alternatíva a hagyományos iroda és a home office között

Készítette: Neuhauser Márk, Konzulens: Dr. Szabó Árpád

Az elmúlt évtizedben a közösségi irodák Európa nagyvárosaiban és Budapesten is egyre inkább teret nyertek a tradicionális megfelelőikkel szemben. A rugalmas időbeosztás, a bérleti díjak és kedvezmények, a széleskörű szolgáltatások kínálata, és a közösségi élményeket ösztönző intézmények számos munkaterületnek kedveznek, miközben a modern világban a közelmúlt hatásai miatt népszerű újabb alternatíva, az otthonról való munka, is feltörekvőben van.

Kutatásom célja meghatározni, hogy mi vezetett a közösségi irodák kialakulásához és sikeréhez a városainkban. Az elmúlt évtizedek eseményei, mint a 2008-as világválság vagy a Covid-19 okozta járvány milyen hatással volt a működésükre és milyen fejlesztésre ösztönözte őket. Mi teszi sikeressé őket, milyen jellemzők mentén alakulnak ki (térbeli elhelyezkedés, identitás), és ezek miben térnek el a megszokott tradicionális irodaterekhez képest.

A nemzetközi szakirodalom feldolgozásával kialakított elemzési és szempontrendszerek alapján vizsgálok több budapesti közösségi irodát, kiemelt szempontként figyelembe véve a létesítmények városszerkezeti elhelyezkedését és egyéb városi szolgáltatásokhoz való térbeli viszonyát, majd az eredményeket müncheni kutatási eredményekkel is összevetem. Továbbá elemzem a közösségi irodák kínált szolgáltatásait, és a használókra gyakorolt pszichológiai hatásaikat, illetve a közösségformáló szerepüket is a tudományos szakirodalomban meghatározott szempontok segítségével.

Célom az irodatípus városban elfoglalt térbeli helyzetének és városi életben betöltött szerepének megértése, mely a komplexen működő élhető város kialakításához is szempontokat adhat.

Legfontosabb hivatkozások:

Marco Hölzel, Kai-Hendrick Kolsch, Walter Timo de Vries: Location of Coworking Spaces (CWSs) Regarding Vicinity,

Land Use and Points of Interest (POIs) (Land 2022)

Richarda B. Bouncken, Muhammad Mahmood Aslam, Yixin Qiu: Coworking spaces: Understanding, using,

and managing sociomateriality (Business Horizons 2021)

Victor Cabral, Willem van Winden: The reaction of coworking spaces to the COVID‐19

pandemic. A dynamic capabilities perspective (Springer 2022)

csatolmány

szerző

  • Neuhauser Márk
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Szabó Árpád
    Egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék