Regisztráció és bejelentkezés

Tapintható város

Az építész, mint minden művészeti ág képviselője, műalkotásával érzéseket kelt a szemlélőben. Anyagból tömeget formál, mely teret hoz létre. Ezek együtt és egyenként is hatnak az összes érzékszervünkre. A tervezés során az alkotás által keltett érzéseket is megtervezi; akarva, akaratlanul.

Az anyag a legelemibb eszköz, melyből az építészeti alkotás felépül. Az anyag pedig, a látáson túl, az érintés által képes leginkább és legközvetlenebb módon élményt okozni.

Egy rövid bevezetésben, általánosságban foglalkozom az épített környezet érzékeinkre gyakorolt hatásaival, érzékeink működésével és az ingerek kölcsönhatásával. Az érintés és az anyagok viszonyának vizsgálata adja majd a dolgozat fő gerincét. A szakirodalomban fellelhető főleg szubjektív tapasztalatok, saját élmények és vizsgálatok alapján egy elméleti hátteret, rendszert kísérelek meg fölállítani. Kutatásom az anyagok és az érintés viszonyán keresztül keresi a választ arra a kérdésre, hogy a tervezés során fontos-e foglalkozni, a látáson kívüli érzékeinkkel.

csatolmány

szerző

 • Kurucz Attila
  építészmérnök tervező
  nappali

konzulensek

 • Dr. Benkő Melinda
  habilitált egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék
 • Losonczi Anna
  doktorandusz, Urbanisztika Tanszék