Regisztráció és bejelentkezés

A rekreációs hely szerepének változása - Egy megfakult rekreációs terület fejleszhetősége Ajka-Csingervölgyben

Dolgozatunk a települések parkjaival, zöldfelületeivel kíván foglalkozni. Munkánk során 20 000 és 200 000 fő közötti településeket vizsgáltunk aszerint, hogy időben illetve térben, hogyan változott a rekreációs hely szerepe az adott városokban. Munkánk kísérletet tesz e területek elhelyezkedéseiben bekövetkező változások okainak megválaszolására. Továbbá vizsgáljuk, hogy ezen területek jellege milyen eszközök segítségével erősíthető és, hogy hol foglalnak helyet az adott település szerkezetében.

Az előző kritériumoknak eleget tevő várost megvizsgálva állítottuk fel hipotézisünket, miszerint e változások és okaik tipizálhatóak. Kutatásaink alapját egy Veszprém megyei város, Ajka képezte. A településen két terület tölti be a fő rekreációs tevékenységeket. Az egyik a városon belül elhelyezkedő Csónakázó tó, melyet mesterségesen alakítottak ki Ajka területén. A másik a Város peremén található Parkerdő területe.

Az egykori bányászatnak köszönhető infrastrukturálisan és kulturálisan is gazdag terület mára már csak árnyéka önmagának. A bányák bezárását követően a munkahelyek megszűntével, az infrastrukturális tényezők eltűntével elvándorlás következett be, mely rányomta a bélyegét a területre. Ennek nyomait láthatjuk ma is, például elhagyott ipari épületek, alacsony ingatlanárak formájában. A területet sok szempontból ellentét uralkodik, így a remény és a reményvesztettség kettőssége jellemzi a területet.

Munkánk során vizsgálatokat végeztünk a területi arculatot meghatározó tényezők, szereplők, érdekek meghatározására vonatkozóan. Továbbá kutatásokat folytattunk az ajkai lakosok körében, hogy miként és milyen gyakran használják a területet.

szerzők

 • Kőrösi-Aradi Diána Kitti
  építészmérnök
  nappali
 • Kovács Móniak
  urbanista építészmérnök
  nappali

konzulensek

 • Varga Imre
  , Urbanisztika Tanszék
 • Dr. Szabó Julianna
  egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék
 • Szendrei Zsolt
  Doktorandusz, Urbanisztika Tanszék