Regisztráció és bejelentkezés

Az épített környezet alkalmazkodóképessége a kiskereskedelem változásaihoz Ajkán

Kutatásunk tárgya Ajka lakótelepi kiskereskedéseinek, bolthelyiségeinek térbeli alakulása és ennek a folyamatnak az elemzése. Megmutatjuk először a tervezett kiskereskedelmi bolthálózat helyzetét, majd ezt az azóta történt térbeli változásokkal vetjük össze. E két állapot közti különbség vizsgálata áll kutatásunk fókuszában.

Tanulmányunkban felvázoljuk Ajka tervezett várossá növekedését, a lakótelepi részek kialakulását. A folyamat szemléltetésével láthatóvá válik a különböző korokban használt építési módok elterjedése, mely átfogó képet nyújt a kiskereskedéseket befogadó épített környezet építészeti tagoltságáról.

A kiskereskedelem tipologizálása alapján olyan képet kapunk a boltállományról, ami segítségünkre lesz a kereskedelem alakulásának nyomon követésében. Összevetjük az egyes építési korszakok beépítési formáihoz tartozó kiskereskedelmi szerkezetet.

A típusok ismeretében felvázoljuk a kiskereskedések jelenlegi térbeni helyzetét, elemezzük a boltok kialakulásának körülményeit és azokat a befolyásoló tényezőket, melyek az üzletek piaci esélyeit, versenyképességét alakítják.

Kutatásunk eredményeként képet kapunk a kiskereskedelem jelenlegi helyzetéről és az aktuális változások irányáról, mely adatok ismeretében értékeljük az egyes beépítések sikerességét a kiskereskedelem szempontjából, illetve az egyes épített környezeti minőségek alkalmazkodóképességét az igények változásához.

szerzők

 • Engert Dávid
  építészmérnök
  nappali
 • Szőke Anna Katalin
  urbanista építészmérnök
  nappali

konzulens

 • Szendrei Zsolt
  Doktorandusz, Urbanisztika Tanszék

helyezés

Metszet folyóirat / Artifex Nem ért el helyezést