Regisztráció és bejelentkezés

#balatonalmádi - Kommunikációs módszerek a későmodern építészeti örökség társadalmi feldolgozásában

Az elmúlt időszakban egyre intenzívebb diskurzus alakult ki a magyarországi későmodern építészet megítéléséről. Ennek során megfigyelhető a szakma és a közvélemény szembenállása. A korszak építészeti értékeinek társadalmi elutasítottsága mögött részben a kor politikai berendezkedésének negatív emlékezete áll, ami miatt ezen épületek nem, vagy csak ritkán tudtak identitásalkotó tényezővé válni. Mindez a balatoni régióban sincs másképp, emiatt sorra tűnnek el e kor lenyomatai. Azonban ezen épületek művészeti és építészettörténeti értéke miatt, valamint fenntarthatóság okokból sem jelenthet megoldást a bontás.

Mégis, hogyan oldhatóak fel ezek az ellentétek? A kutatás során azzal a feltételezéssel élek, hogy megfelelő építészeti kommunikáció segítségével a társadalom későmodern építészeti örökségünkhöz kapcsolódó viszonya befolyásolható, új kontextusba helyezhető.

Ehhez egyrészt olyan hazai és nemzetközi kezdeményezéseket vizsgálok meg, amelyek a későmodern építészeti örökség online kommunikációjával foglalkoznak. Másrészt célom a megismert projektek vizsgálatából levont tanulságok alapján olyan módszertan kidolgozása, amelyek a balatoni régió későmodern építészeti örökségét megfelelően tudja közvetíteni. A kutatás során arra keresem a választ, hogy milyen kommunikációs eszközökkel lehetséges a társadalmi kapcsolódás megteremtése a későmodern építészeti örökség értékei felé.

A gyakorlatban minderre egy közösségi médiában lezajló kampányt építek fel, amelyben Balatonalmádi későmodern építészeti örökségét dolgozom fel. A kutatásommal párhuzamosan zajlik Kovács Krisztina #balatonalmádi - A közösség ereje a későmodern építészeti örökségek értelmezésében című projektje, amelyben egy kisebb közösség és a későmodern építészeti örökség viszonya képezi a vizsgálat tárgyát. Célom ezzel a kísérlettel összhangban a tágabb lakosság véleményét, elérhetőségét vizsgálni.

Referenciák:

EVANS, Dave; BRATTON, Susan; MCKEE, Jake. Social media marketing. AG Printing & Publishing, 2021.

HARRISON, Rodney. Forgetting to remember, remembering to forget: late modern heritage practices, sustainability and the ‘crisis’ of accumulation of the past. International Journal of Heritage Studies, 2013, 19.6: 579-595.

VÁMOSSY, Ferenc. Az építészet története: a modern mozgalom és a későmodern. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.

WETTSTEIN, Domonkos. Regionális stratégiaalkotás a Balaton-part rekreációs célú építészetében (1929-1979). 2018.

csatolmány

szerző

  • Zubek Károly
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Wettstein Domonkos
    egyetemi adjunktus, Urbanisztika Tanszék