Regisztráció és bejelentkezés

A Saroktelek jelene és jövője

A témánk fókuszában az ember és közvetlen épített környezetének viszonya, a helyhez való kötődés, annak változásai által kiváltott lakossági reakciók vizsgálata áll. Egy-egy beavatkozás a városi szövetben, milyen morális hatással van a körülötte lévő lakosságra? Mi tudja kiváltani egy közösségben a tenni akarást? Össze függ-e a beavatkozás minőségével, léptékével vagy pusztán a változás és az attól való általános idegenkedés az, ami egy civil megmozdulás (például fellépés a projekt ellen, kritika megfogalmazása…) alapját képezi?

Kérdéseinkre egy valós Budapesti esetet vizsgálunk és keresünk a problémára felelős építészeti választ. A 11. kerület Kökörcsin utca / Zsombolyia utca / Ulászló utca által lehatárolt saroktelek egy régóta használaton kívüli zöld folt a kerületben. A telek alapvetően egy ősfás terület, melyen jelenleg értékes növény és állatállomány van. Ezen felül a telken két használaton kívüli épület áll, melyek egykor egészségügyi funkcióknak adtak helyet. Az önkormányzat egy olyan beépítést terjesztett elő, mely a zöldterületet nagyban redukálta volna, a terület jellege teljes átalakuláson ment volna keresztül. Ez a lakosságból ellenreakciót váltott ki, ami lényegében megakadályozta a beépítést. A területre további javaslat nem érkezett, jelenleg is használaton kívül áll.

Kísérletet teszünk arra, hogy a lakossággal elinduljon egy olyan párbeszéd, mely alapját képezi majd a telek jövőjének alakításában. Szándékunkban áll közös platformot teremteni az emberekkel, ahol elindul egy közösségi tervezés. A végén a közösségi tervezés folyamatának tanulságai alapján, szeretnénk általános érvényű következtetéseket levonni a lakosság igénye és racionális építészeti lehetőségek közös metszetéről.

szerzők

 • Ábrahám-Fúrús András
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Macsek Kata
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Alföldi György
  egyetemi tanár, Urbanisztika Tanszék
 • Kurucz Olívia
  doktorandusz, Urbanisztika Tanszék