Regisztráció és bejelentkezés

A topográfia emlékei:Dimitris Pikionis ösvényei az athéni Akropoliszon

A topográfia emlékei

Dimitris Pikionis ösvényei az athéni Akropoliszon

A modernizmus 20. századi meghatározó eszméire, és az azokból következő építészeti válaszokra reagálva – a posztmodern nagyhatású kitérőit követően – jelent meg a század végén a gondolat, hogy a civilizáció univerzális eszméi bár egyértelmű előnyökkel járnak, mégis számos helyen a regionális kultúrák vesztét jelentették. Ennek feloldására egy olyan építészet létrejöttét sürgették teoretikusok és valósították meg különféle felfogásban építészek, ami egyszere gyökerezik a mégoly nehezen megfogható regionális adottságokban és egyszerre érvényes a racionális, univerzális civilizáció kontextusában.

Dimitris Pikionis görög származású építész viszont jóval korábban, 1954 és 1958 között tervezte és építette meg az Akropolisz fellegvárának és a szomszédos Múzsák dombjának az ösvényhálózatát. Munkájából különleges, mélyen a helyben gyökerező megközelítés tükröződik, évtizedekkel megelőzve a regionális gondolkodás széleskörű elterjedését az építészet elméletében és gyakorlatában.

Írásomban az athéni ösvényhálózat létrejöttét vizsgálom a történelmi, építészeti környezetében, a tervező szemléletét és eszközeit pedig a Kenneth Frampton által alkotott, kritikai regionalizmusra vonatkoztatott fogalmak mentén elemzem. Az elemzés tárgya és a vizsgálat alapját képező kritikai regionalizmus fogalma közti tág időintervallum feltételezésem szerint alátámasztja és segíti a regionális gondolkodásmód korokon és eszméken átívelő magatartásának igazolását és megértését.

Felhasznált irodalom:

- KENNETH FRAMPTON: For Dimitris Pikionis

http://www.eikastikon.gr/arxitektoniki/pikionis/en_txt_frampton.html

- Dimitris Pikionis: Autobiograpical Notes

http://www.eikastikon.gr/arxitektoniki/pikionis/en_txt_cv_self.html

- Dimitris Pikionis: Sentimental Topography

http://www.eikastikon.gr/arxitektoniki/pikionis/en_txt_self_topography.html-

- Eleni Bastea: The Usable Past – Greek Metahistories

https://books.google.hu/books?id=2NIBVfBX99oC&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

- Nick Papandreou: The Magical Path to the Acropolis

https://www.academia.edu/38471481/THE_MAGICAL_PATH_TO_THE_ACROPOLIS_excerpt_but_full_version_also_on_academia.edu_

- Nicholas Kehagias: Paving a Greek Path to a Western Monument

http://www.nicholaskehagias.com/the-acropolis-pavement

- Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története

- Hajnóczi Gyula: Az építészet története – Ókor

- Helene Biret: fotóesszé

https://divisare.com/projects/313234-dimitris-pikionis-helene-binet-landscaping-of-the-acropolis-surrounding-area

- Kenneth Frampton: Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance

szerző

  • Gácsi Zsuzsanna
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Szabó Levente
    egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék

helyezés

I. helyezett