Regisztráció és bejelentkezés

A felvidéki építészet magyar vonatkozásai – Építész életművek és sorsok a két világháború közti Csehszlovákiában

Személyes motivációmat a téma iránt anyai nagyapám felvidéki származása adja. A 2018-ban alakult tanszéki kutatócsoport tagjaként a közép-európai régió szlovákiai épített örökségét veszem górcső alá. Azon belül a magyar vonatkozásokkal foglalkozom, melynek célja nem az etnikai hovatartozás görcsös igazolása, hanem a kulturális diverzitás felvázolása a magyar vonatkozások kiemelésével. Ebbe bele tartoznak a magyar identitás mellett a hazai egyetemen folytatott tanulmányok is. Célom felhívni a figyelmet közös régiónk épített örökségére, melyet idehaza véleményem szerint a magyar vonatkozások bemutatásával lehet elérni.

Térségünk 1920-as átrendezésével az addig fennálló, már bevált kulturális és társadalmi kapcsolatok teljesen megszűntek. Egy új világ köszöntött be történelmi, építészettörténeti vonatkozásban egyaránt. A Budapest központú, centralizált ország feldarabolása új központok és tájékozódási irányok kialakulását eredményezte. Az egészen addig az ország belső részeihez tartozó városok adott esetben perifériára kerültek. Az új közegben való érvényesülés elengedhetetlen feladatnak bizonyult, mely sokaknak végül meg is hozta a munka gyümölcsét.

A Tudományos Diákköri Konferencián a kutatói munka bevezetéseként három építészre fókuszálok. A révkomáromi illetőségű Csízi István mellett Holesch Bélára és a Budapesten végzett Alexander Skuteckyre. Választásom azért esett rájuk, mert mindannyian minőségét tekintve átlagon felüli, változatos léptékű modern, funkcionalista épületeket terveztek, melyeket a mai napig számon tart a szlovákiai építészettörténész társadalom. Ezzel szemben itthon szinte semmit nem tudunk ezekről az építészekről, épületeikről. E tudásanyag hiánypótlását tűztem, tűztük ki elérendő célnak.

Kutatásom az ÚNKP - Új Nemzeti Kiválóság Program támogatásával valósul meg.

A kép forrása: Szlovák Köztársaság fővárosi Archívuma, Pozsony

csatolmány

szerző

  • Bogáthy Zsolt
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Nagy Iván
    egyetemi docens, Exploratív Építészeti Tanszék

helyezés

III. helyezett