Regisztráció és bejelentkezés

A Római Limes hálózatának újrafelfedezése

A kulturális tájkép szervesen, lassan fejlődő fogalom. Hosszú évek, akár századok kellenek változásához, amibe ebből következően nagyon nehéz, szinte lehetetlen mesterségesen beavatkozni. A Római Limes az Európai Kultúrtájban program mégis ilyen mesterséges beavatkozást próbál megtenni, még ha csak a határozatlan jövőben is. Ez a beavatkozás nem öncélú, hiszen nem személyes ötleteket és újításokat próbál véghezvinni, hanem Maros megye egy elfeledett, de még újra a figyelem középpontjába állítható kulturális kincsét, a római limest próbálja visszailleszteni a kulturális tájképbe.

TDK-munkánk e visszaillesztés építészeti lehetőségei közül mutat meg egyet. Választott témánk: a romnéző kilátó. A kilátót nem mint önmagában álló építészeti alkotást definiáljuk, hanem mint egy épített hálózat egyik pontját, mely pont egyben az egész hálózat jele is. Megközelítésünk a limes gondolatából ered, hiszen a Római Birodalom védvonala sem különálló épületek sora volt, hanem egy összefüggő rendszer. A Birodalom határai mentén végigfutó hálózat nem csak védte, de képviselte is az általa bekerített egységes államot és kultúrát.

Ahhoz, hogy a limes újrafelfedezése, kulturális értelemben vett felszínre hozása is hasonló eredményekhez vezessen, hogy a feltárt romok, a hozzájuk kapcsolódó új épületekkel hasonló, egységet kifejező erővel bírjanak nem elég egy-egy pontszerű beavatkozás. Ha egy emléket önállóan értelmezünk, akkor elvész az eredeti rendszer lényege, dolgozatunkban ezért közelítünk a hálózati gondolkodás felől a problémához.

A kilátót ebből következően, mint potenciális típusterv fogjuk fel, amely akár sorolható a limes egykori vonalán. A kilátó terve mellett egy másik típusú emlék felvázolása is célunk, mely méreteiben kisebb, és inkább a land art, mint az építészet világába sorolható, de erősen kötődik a kilátóhoz, az alaptípushoz. A két típus együtt eszközkészletként is felfogható, melyet a limes egyre gyarapodó feltárt szakaszainak feldolgozásához lehet használni, hisz saját hálózati jellegének segítségével a feltárt emlékek hálózati kapcsolataira felhívja a figyelmet.

szerzők

 • Kis Dániel
  építészmérnök
  nappali
 • Mónus Gergely
  építészmérnök
  nappali

konzulens

 • Szabó Dávid
  , (külső)

helyezés

Nem ért el helyezést