Regisztráció és bejelentkezés

A római limes az európai kultúrtájban

Tudományos dolgozatunk témája A RÓMAI LIMES AZ EURÓPAI KULTÚRTÁJBAN;

ezen belül is a ROMNÉZŐ KILÁTÓ-val foglalkozunk.

LIMES

A latin limes szó eredetileg a földmérők körében két föld határának megnevezésére szolgált.

Számos ókori költő már a Római Birodalom határaként használta a kifejezést.

Manapság kifejezetten a Római Birodalom szélső vonalát jelenti, ami magában foglalja a diplomáciai, katonai, stratégiai és védelmi határokat.

A birodalom védelme érdelében a határvidéki városok közelében erődöket és őrtornyokat létesítettek.

A Limes keleti részére jellemzően az őrtornyok építőanyaga a fa volt, a könnyű megmunkálhatóság és a gyors kivitelezhetőség miatt.

Az erődök az őrtornyokkal egy teljes védelmi rendszert alkottak. Veszély esetén a tornyok riadóztatták az erődöket, így szolgálva a védelmet és segítve az ellentámadást.

ROMNÉZŐ KILÁTÓ

A tervezendő kilátót egy zárt egységként képzeljük el, amely jellegében és mivoltában visszaidézi az eredeti őrtornyok szellemét. Olyan térszervezésben gondolkodunk, amely a korra jellemző tornybeli élet sajátosságait mutatja az építészet eszközeivel.

Érzékeltetni kívánjuk az itt szolgálatot teljesítők érzéseit.

A magány – a félelem – az egymásrautaltság – a közösség – az erő – a bátorság -

- a biztonság – a bezártság és végül a feltáruló, végtelen szabadság.

Ezzel a látogató számára lehetővé tehetjük, hogy átszellemülhessen és a romokra merőben más szemlélettel tekinthessen.

A múlt visszaidézésének eszközeként mind anyaghasználatában, mind tömegében olyan megoldásokkal élünk, amelyek mindezt lehetővé teszik.

A kilátóra egy kívülről zárt tömbként tekintünk, mint egy kürtőre, ami magába szívja a látogatót és a belső térben haladva egyre inkább felfelé törekedve,

mind jobban átérezteti vele a régmúlt emberének hangulatát.

Végül feltárul előtte a kép, amelyet már sok évszázaddal ezelőtt is hasonló perspektívából láthattak a rómaiak.

Célunk, hogy nem csak a természeti táj szépségét láttassuk, hanem olyan impressziók is érjék az ide érkezőket, amelyek a történelmi múltat idézik.

szerzők

 • Vanyur Kristóf
  építészmérnök
  nappali
 • Szente Zoltán
  építészmérnök
  nappali
 • Németh Máté
  építészmérnök
  nappali
 • Boholy Ildikó
  építészmérnök
  nappali

konzulens

 • Dr. Benkő Melinda
  habilitált egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék