Regisztráció és bejelentkezés

Intuitive movement

A kortárs tánc, az előadóművészet, a mozgás és a performatív tér, az építészet mellett

gyermekkori szenvedélyem, így elkezdett foglalkoztatni a tánc által megélt, és a tánc

által létrehozott tér vizsgálata. Mi is a tér valójában? Egyáltalán képesek vagyunk-e

ezt a fogalmat definiálni? Ha a színpad teljesen üres, az már önmagában egy tér, tehát

az üresség is egy tér? Kutatásom ezek körül a problematikák körül mozog.

Ez számomra mindenképpen egy megfoghatatlan dolog, de ha mégis picit meg

szeretném érteni, biztos, hogy viszonyítási alapok kellenek hozzá. Ha az üres színpad

közepére elhelyezünk egy tárgyat, ott már biztosan beszélhetünk a fizikai tér

létrejöttéről. A fizikai térben elhelyezni kívánt pontok és testek egymáshoz való

közelségük, rendezettségük és folyamatosságuk révén mintegy kifeszítik a teret.

Véleményem szerint, maga a tánc alapja is pontosan így épül fel; pontok, testek,

mozdulatok egymáshoz való közelsége, azok elkülönülése, folytonossága vagy éppen

megszakadása. A mozgás maga, egy másfajta módja illetve megközelítése a térnek,

inspirációja lehet magának a téralkotásnak. Tapasztalataim alapján, ekkor már

egyfajta belső térről, befelé fordulásról beszélünk, hiszen a táncosnak "csak” belső

elképzelése van a mozdulatairól, és ezt az intuitív, kibontott belső teret vetíti ki a külső

térstruktúrára, és a mozdulatai által aktívan alakítja, formálja azt.

csatolmány

szerző

 • Kun Nadin
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Pintér András Ferenc
  egyetemi tanársegéd, Rajzi és Formaismereti Tanszék
 • Dr. Sebestény Ferenc
  Egyetemi adjunktus, Rajzi és Formaismereti Tanszék