Regisztráció és bejelentkezés

Közösségi építés - közösségépítés

Visszatérő gondolat, hogy mit kezdünk elődeink által ránk hagyott örökséggel. Őseink nemcsak génjeiket adják át, de szellemi, kulturális vagy épp építészeti javakat is ránk hagynak.

Egy ilyen örökség a Budakeszi út parányi telkén megbúvó Ferenchalmi kápolna. A helyszínt napjainkban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fedezte fel. Ebbe a munkába szeretnénk bekapcsolódni, és megmenteni a kápolnát, de sorsa, jövője még számtalan kérdést állít elénk.

A műemlékvédelem elvei alapján fenntartásra, az eredeti állapotok visszaállítására kellene törekednünk. Mintha időkapszulaként akarnánk megmenteni a kápolnát a következő nemzedékeknek.

Az épületet a huszadik század közepén eredeti funkciójától megfosztották, közösségét elűzték. Ugyan jelentős szellemi háttérrel bír, mégis parlagon hevert sokáig. Összetett feladat ennek okait feltárni, azonban általánosan elmondható: ha senki nem érzi magáénak a helyet, akkor az a „senki földje” lesz.

Az utóbbi időkben felmerült hasznosítási szándék eredményességét alapvetően határozza meg, hogy olyan funkciót és megoldásokat találunk-e, melyek hosszú távon működőképesek. Csapatunk abban látja a megoldási lehetőséget, hogy a közösséget aktívan bevonva hozzuk létre a hely arculatát. Munkánk kezdetén feltárjuk a kápolna múltjának lényeges elemeit, környezetével való kapcsolatát, jelenlegi használóinak igényeit. A továbbiakban azt kutatjuk, hogyan lehet szélesebb rétegek számára elérhetővé tenni a helyszínt, és lehetőségeket keresünk a párbeszédre. Igyekszünk olyan építészeti megoldásokat találni, amik megteremtik egy fenntartható közösség alapjait. Hisszük, hogy az emberek sokkal inkább magukénak éreznek valamit, ha a megalkotásában részt vehetnek. Ez megvalósulhat egyrészt a tervezés vagy a kivitelezés folyamatába való bevonással, de gondolunk itt a használattal és fenntartással kapcsolatos feladatokra is. Ezért nem egy múzeumszerű épületegyüttest szeretnénk megalkotni, hanem egy alakítható élő helyet. A terület használhatóságát lehetővé kell tenni különféle kiszolgáló épületekkel, mindezt azonban úgy valósítanánk meg, hogy a kápolna dominanciája és a természet egyensúlya megmaradjon.

Összefoglalva, célunk az építészet eszközeit felhasználva egy organikusan szerveződő közösség építése.

szerzők

 • Tóth Timon
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Melcher Márk
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Farkas Dániel
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Major Zoltán
  doktorandusz, Középülettervezési Tanszék
 • Fazekas Katalin
  építész, Kettőpera Stúdió Kft. (külső)
 • Dr. Halmos Balázs
  egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

helyezés

II. helyezett