Regisztráció és bejelentkezés

zwe/en

-gondolatok a kettősség fogalmáról-

‘Két jól elkülöníthető fontos jellemvonás, amelyek egyszerre jelen vannak.’ ¹

A dualitás mindenben ott lapul. Épp úgy, mint a címűnkben, ahol a jelentéstartalom mellett a tipológia kettőssége - a német kettő, azaz a zween szó formálása – is a ‘rész az egészben’ szituáció. Célunk, hogy ezzel a szójátékkal a ‘kettő és az egy’ viszonyát egy valós helyszínen, valós témán keresztül vizsgáljuk. Ezzel szeretnénk egy intellektuális gondolatkísérletre invitálni az olvasót. Mi történik akkor, amikor nem két eltérő, hanem merőben ellentétes variáns térbeli leképződése találkozik, egy nem pillanatnyi, hanem emberi életeket felölelő időtartam alatt?

Barnag egykori református-magyar és katolikus-német lakossága sokáig közigazgatásilag különálló településhez tartozott. Az összenőtt falukat csupán egy tábla választotta el, mégis infrastrukturálisan és szellemileg függetlenek voltak egymástól, melynek egyik manifesztációja a két templom. Az egyutcás falu identitását mindig kettőssége határozta meg. Így jelenik meg az a térben és időben állandó ellentét, ami a mai napig érezhető és jól elkülöníthető. Az emberek vallási terekkel való kapcsolódásának és közömbösségének groteszk összhangja a templomépületek mai állapotában mutatkozik meg.

A templomtornyok, mint vertikális iránypontok kihasználatlanságából és újraértelmezhetőségéből izgalmas potenciál adódik. A szakralitás, annak téri-, és szellemi leképeződésének tiszteletben tartása alapvető kérdés. Célunk annak az adekvát funkciónak megtalálása, ami a helyiekért van, mégis egy bevonzó és megtartó erő. Ennek a helyzetnek a térbeli megoldása szükséges a templomokban úgy, hogy közben a szakrális tér nem veszít a minőségéből és megtartja eredeti rendeltetéséhez méltó szerepét.

Koncepció alkotásunk során végig az a komplex látásmód lebeg a szemünk előtt, hogy miként tudjuk meghatározni a vallási és világi élet szimbolikus elválasztását, egy olyan markáns határvonallal a templomi térben, ami képes különböző funkciók között szintézist teremteni.

Források:

1. Barnag Örökségvédelmi hatástanulmány - Kustár Rozália Dr. Vukov Konstantin

https://www.barnag.hu/onkormanyzat/dokumentumok

2. Barnag Megalapozó vizsgálat (314/ 2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint)

https://www.barnag.hu/onkormanyzat/dokumentumok

3. Barnag Településfejlesztési koncepció - véleményezési dokumentáció (314/ 2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint)

https://www.barnag.hu/onkormanyzat/dokumentumok

4. A községi alapszabályok és szabályrendeletek levéltári gyűjteményében (VeML XXI. 102.) található Barnag községi szervezési szabályrendelete (1947)

5. Dercsényi Balázs – Marosi Ernő: Templomok Magyarországon. Officina ’96 Kiadó, Budapest, 2002.

https://schwaben.hu/telepulesek/barnag

6. Church St. Fidelis in Stuttgart / Schleicher ragaller architekten

https://www.archdaily.com/948293/church-st-fidelis-in-stuttgart-schleicher-ragaller-architekten

7. Roman Church, Edoardo Tresoldi

https://www.dezeen.com/2016/04/06/edoardo-tresoldi-wire-mesh-installation-ancient-roman-church-italy/

8. Notre Dame de l’assomption; École aakaa

https://www.beta-architecture.com/notre-dame-de-lassomption-ecole-aakaa/

9. Convent de Sant Francesc, David Closes

https://www.archdaily.com/251389/convent-de-sant-francesc

10. Military Church, Piet Boon

https://www.dezeen.com/2014/04/06/military-church-antwerp-transformed-restaurant-piet-boon-studio-job/

Felhasznált kép forrása: http://muvtor.btk.ppke.hu/

¹ Idézet forrása: https://wikiszotar.hu/

csatolmány

szerzők

 • Gugi Anna
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Nyiri Csongor
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Terbe Rita
  egyetemi adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék
 • Dr. Nagy Iván
  egyetemi docens, Exploratív Építészeti Tanszék