Regisztráció és bejelentkezés

Átmenet

Átmenet

Janda Ákos Boldizsár, Paragi András Bence, Révész Tamás Ákos

Konzulensek: Szabó Péter Róbert, Terbe Rita DLA

Barnagon két szinte teljesen kihasználatlan templom áll. Projektünk célja, hogy ezeket a lassú enyészet felé sodródó építészeti örökségeket, megújítsuk és újra értelmezzük, hogy megújult funkciójukban ismét élettel telhessenek meg és tovább szolgálhassák a világot.

Az építészet az ember téri igényét hivatott kielégíteni, ezért projektünk középpontjában az ember áll. A mindenkori kulturális kánont és annak emberét az Istennel való kapcsolatuk, világképük és egymáshoz való viszonyuk határozza meg. Ennek folyamatos történelmi változásaira minden kornak megvolt a maga építészeti reakciója is. Barnagon tett látogatásaink során megfigyeltük, hogy – mivel a templomok az örökkévalóság tiszteletére épültek – nem tudták lekövetni a mai rohanó világ emberének gyorsan változó igényeit. A drasztikus társadalmi, kulturális és gazdasági átalakulások mellett ez is fontos oka lehet kiüresedésüknek. Napjainkban a templom nem csak a transzcendentális élmények elsődleges helyszíne, hanem fontos közösségi tér is, az ember emberrel történő találkozásának helye.

Megoldási lehetőségeket keresve arra jutottunk, hogy a katolikus templom terét megtartva, a reformátusét pedig átalakítva többfunkciós szakrális tereket hoznánk létre.

Tiszteletben tartva az egyházi építészet alapvetéseit, terveink súlypontja a transzcendens és a tér hatáskapcsolatát maga mögött hagyva az ember és a tér antropológiai kapcsolata felé tolódik el. Ehhez vettük alapul az antropológiai terek történeti elméletét, amely öt különböző szintet különböztet meg. – Ezek a személyes (test), a közvetlen (laktér), a szűk (lakókörnyezet), a tágabb (általánosan ismert környezet) és az egy élet során bejárt terek. –Dolgozatunkban fontos szerepet szánunk az irányok (jobb, bal), illetve szintek (fent, lent) szakrális és antropológiai hagyományokon nyugvó örökségének megőrzésére és értelmezésére. Valamint szerepet kap az idő (rohanás ellentétben az örökkévalósággal) befolyásolhatatlan valósága. Tervünkben ezen elméletek téri megfogalmazására és az épületek fenntartható funkcióváltására teszünk kísérletet, hogy az emlékek fennmaradhassanak és átörökíthetők legyenek „Per omnia secula seculorum”.

Kép:

Részlet Barnag katolikus templomának 1869-es misekönyvéből. „Per omnia saecula saeculorum / Mindörökkön örökké”

Kunszt György (2007): A szakrális építészet hermeneutikájáról, Szent István Társulat, Budapest

Földvári Miklós István: A katolikus tér szerveződése a kereszténységben

Apor Péter: Történeti antropológia

Pierre-Lévy Mi az antropológiai tér?

Berzsenyi Emese: Isteni idővilágok

A. Gergely András (2015): Térhasználat és szimbolikus szuverenitás; in: Tér ésTársadalom, 29.évf., 2.szám, 2015

csatolmány

szerzők

 • Janda Ákos Boldizsár
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)
 • Révész Tamás Ákos
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Paragi András Bence
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Terbe Rita
  egyetemi adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék
 • Szabó Péter-Róbert
  Külsős konzulens, Exploratív Építészeti Tanszék