Regisztráció és bejelentkezés

A nap alatt

Az építészeti gyakorlatban egyre jelentősebbé válik a megfelelő fizikai komfort megteremtésének kérdése, melynek számtalan különböző tényezője van. Ezek megértéséhez elengedhetetlen bizonyos jelenségek megfelelő ismerete, melyeknek egy része alul van reprezentálva az építészeti oktatásban. A dolgozatom célja, egy kísérleti oktatási anyag megalkotása, mely ezt a hiányosságot próbálja meg pótolni egy szűk, de jelentős területen.

Szándékom, hogy a végterméket befogadó építész vagy hallgató készség szinten értse meg az építészeti tervezés szempontjából jelentős fizikai jelenségeket, az épületeken belüli komfort építészeti eszközökkel való megteremtéséhez, ezzel csökkentve a mérnöki szimulációk szükségességét, és növelve az intuitív tervezés szerepét. A témát lehatároló jelenségkör pedig az épületek benapozása, tehát a megvilágítás és a szoláris energianyereség. Reményeim szerint a befogadó a megjelölt területre vonatkozóan egyfajta tervezési érzéket tud majd kialakítani, az építészek tartószerkezeti érzékéhez hasonlóan.

A végleges anyag összeállításához elő sorban különböző virtuális szimulációk eredményeit szeretném összegezni több szempont szerint. Ezen szimulációk ideáltipikus (építészeti jellegű, térbeli geometriai) esetek célszoftverekkel történő benapozásvizsgálatát jelentik különböző esetekben egy virtuális próbatest segítségével. A vizsgálat során meghatározó lesz a próbatest pontos tájolásából és geometriájából fakadó eredmény, melyeknek fokozatos, lassú változtatásaiból kívánom kinyerni a fontos adatokat.

A vizsgálati eredményekből egyrészt szeretnék a célközönség számára egy a jelenségeket magyarázó, jól befogadható, szemléletes és értelmes oktatási anyagot összeállítani, másrészt pedig az eredmények kiértékelésével adott építészeti szituációkra vonatkozóan optimális geometriákat megállapítani.

csatolmány

szerző

 • Móré Bence Mátyás
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Terbe Rita
  egyetemi adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék
 • Szikra Csaba
  , Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék