Regisztráció és bejelentkezés

Szükség törvényt bont

A szükség törvényt bont

A szabad asszociáció a művészetben - ahol az elme cenzúra vagy struktúra nélkül járhat - természetesen véletlenszerű kapcsolatokat teremt a gondolatok között, melyekre a legnagyobb hatást a szükség, a spontaneitás és az önkényesség gyakorolják. Mivel nem létezik a folyamatban lineáris gondolkodási minta nem tudjuk pontosan megmondani, mi lesz a kimenetele ennek az izgalmakkal teli, szabályok nélküli játéknak.

Egy ház felépítéséhez szükség van az alapvető elemekre, falra tetőre, ablakra, ajtóra. Ezt sokféleképpen lehet megvalósítani. A szegedi Sárgában található házakat diverzitás, játékosság és spontaneitás jellemzi. A legtöbb eleme ezeknek az épületeknek a közelben található ipari területek hulladék anyagaiból lettek összerakva, feldíszítve. A szükség és az emberek kreatív anyagfelhasználása tette olyan izgalmassá és egyedivé a települést mint, ahogyan ma kinéz.

A talált dolgokra ránézünk, megfogjuk, megszagoljuk, majd szabad asszociációs képességünk révén önkényesen, funkcionális elemekként használjuk fel őket. A témafelvetést a helyszín vizsgálata, a használók megtalálása indította el. A Sárgában található ipari hulladékok építészeti elemként való felhasználása gyakori jelenség, szinte minden épületen látni ennek nyomait. A terület ebből fakadó diverzitása teszi a Sárgát mégis egységessé, alapozza meg identitását.

Az anyagok értékét lényegében a funkciójuk adja. a Sárga értékét pedig az ott élők alternatív gondolkodása az anyagfelhasználásról. Számukra nem létezik felesleges anyag. Az egyik ember szemete a másiknak kincs.

Dolgozatunk célja ezeknek a véletlenszerű kapcsolatoknak a feltárása, a különböző építőanyagok, hulladékok viszonyának vizsgálata, mely gondolkodást a Sárga spontán építészete és anyaghasználata inspirálja.

csatolmány

szerzők

 • Plander Csenge
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Tényi Anna
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Kiss Franciska
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulens

 • Török Dávid
  adjunktus, Lakóépülettervezési Tanszék