Regisztráció és bejelentkezés

AD-HOC Magyarpolányban

Cipőt húzunk, felvesszük az esőkabátot és útnak indulunk.

Hűvös a levegő, hallgatjuk, ahogy az ereszekről víz csordogál.

Nézelődünk, bekukkantunk a kertekbe, várjuk, hogy elálljon az eső.

Egy őszi hétvégén elutaztunk Magyarpolányba, hogy egy alkotás-módszertani kísérletet tegyünk: talált anyagokból adtunk egy az egyes választ a faluban fellelt építészeti-társadalmi problémára. Kísérletünk lényege a spontaneitás, hogyan lehet maradékból maradandót, használhatót alkotni. A térség feltérképezésével, bejárásával megismertük a helyi építészeti sajátosságokat, melyekre a kertvégekben talált lim-lomokból ad-hoc módon, tervezés nélkül készített alkotással reflektálunk. A kézműves munkafolyamat során elmélyedtünk az építőanyagok érzéki megtapasztalásában, mely segít az alapvetően elméleti fókuszú egyetemi képzésünk további értelmezésében.

Dolgozatunk célja az ad-hoc alkotási módszer vizsgálata, előnyeinek és hátrányainak feltárása, hasonló projektek keresése és kísérletünk során szerzett saját élményeink rögzítése.

Irodalomjegyzék:

Calvino, Italo: Láthatatlan városok. Budapest, Kozmosz Kiadó, 1980.

Jenks, Charles - Silver, Nathan: Adhocism-The Case for Improvisation. London, The MIT Press, 1972.

Bartha András Márk: Saját kezű építés. Építőanyagok második élete a Balaton körül. BME Építészmérnöki kar Építőművészeti Doktori Iskola, 2020. https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/13339 (Utolsó elérés: 2023.09.28.)

csatolmány

szerzők

 • Papp Dorina
  Tervező-építészmérnök MSc
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Tóth Ágnes
  Tervező-építészmérnök MSc
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Sásdi Nóra
  Tervező-építészmérnök MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

 • Ostoróczky Nóra
  doktorandusz, Középülettervezési Tanszék