Regisztráció és bejelentkezés

Zöld könyvtárak - A fenntarthatóság megjelenése a mai könyvtárépítészeti tendenciákban

A mai könyvtáraknak reagálniuk kell a körülöttük történő változásokra, ehhez pedig szükséges figyelembe venniük, hogy kialakításuk és üzemeltetésük során hogyan és milyen módszerekkel képesek alkalmazkodni a XXI. századi elvásárokhoz. Napjaink égető kérdése a környezetünk megóvása, a fenntartható gondolkodásmód terjesztése. A fenntarthatóság alatt nem pusztán a környezettudatos gondolkodásmódról beszélünk, hanem a tudatos gazdasági és társadalmi szerepvállalásról is.

A fenntartható könyvtár fogalma több, mint egy zöld épületminősítési rendszernek megfelelő architektúra, ugyanis egyszerre jelent épületet, intézményt, helyet, állományt, szemléletet és szolgáltatást is. Egy könyvtár ugyanis képes lehet előremutató kulturális- vagy közösségi mintákat felmutatni a társadalom számára, ezért értelmezésem szerint az aktív közösségépítő és közösségfejlesztő szerep a XXI. századi könyvtárak fenntarthatóságának alapvető eleme kell, hogy legyen.

A tanulmányom során bemutatom a ma működő, és kialakulóban lévő zöld könyvtárak szerepét és fontosságát kortárs, nemzetközi és hazai példák elemzésén keresztül. Az elemzés során megadott szempontok alapján veszem sorra, hogy milyen sokrétűen épülhet fel egy zöld könyvtár. Alapvető szempont a helyi és környezeti adottságokhoz mérten a környezettudatos építészeti lehetőségek kihasználása, de egyaránt relevánsak az adott épületeken/tereken belüli, azok fizikai jelentőségén túlmutató különböző felhasználási módok, amelyek képesek hozzájárulni a közösségek fejlesztéséhez, a környezetünkhöz való érzékeny hozzáállás terjesztéséhez, ezáltal pedig végső soron a mai globális problémák enyhítéséhez és megoldásához.

Szakirodalom

[1] Brém Zsuzsanna, Dubniczky Zsolt - számXXI. század: környezetbarát fenntarthatóság a könyvtárakban, 61. évfolyam (2014) 11-12.

[2] Kathryn Miller – Public Libraries Going Green, ALA Public Library Handbook Series, American Library Association, Chicago, 2010

[3] Dr. Sangita purohit – Green Library – A new concept of library, Head Library, Amrut Mody school of Management, Ahmedabad University

[4] Aulisio, George J. - Green Libraries Are More Than Just Buildings, Electronic Green Journal, 1(35), 2013

szerző

  • Mihály Mirtill
    Tervező-építészmérnök MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Szabó Levente
    egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék