Regisztráció és bejelentkezés

A könyvtár szerepe a 21. század iskolájában

Könyvtárak kialakításának új tendenciái alap- és középfokú oktatási intézményekben

A felgyorsult információcsere, és a tudás interneten keresztüli megszerzésének új lehetőségei átalakították a tudáshoz férés és a tudásmegosztás lehetőségeit. A kattintásra lévő online szakmai írások vagy különböző témájú oktatóvideók az élethosszig tartó tanulásra ösztönzik a kor emberét. A különböző képességek elsajátítása leegyszerűsödött, hiszen a tanítás többé nem kötött helyhez és időhöz. A könyvek elhagyása és a tudásszerzés más formája egyszerre jelenti a hagyományos könyvtár hanyatlását és egy újfajta intézmény kialakulását, ahol ellenőrizhetjük az információkat és nyugodt körülmények között tanulhatunk. A kérdéskör speciális részterületét képezik az iskolai könyvtárak, dolgozatomban erre a területre fókuszálok.

Új értelmezését tekintve az iskola sem a lexikális tudás átadásáról szól, sokkal inkább a befogadási módszer elsajátításáról, ahol a könyvtár jelenti a különböző szakterületek kapcsolódási pontját. Az építésznek reagálnia kell az oktatási módszerek változására és olyan térkapcsolatokat kell kialakítania, amelyek lekövetik az iskolai élet vérkeringését.

Dolgozatomban a könyvtárpedagógia szakmai forrásai mellett, kortárs példákon keresztül vizsgálom a jól működő iskolakönyvtár téralakítási igényeit és eszközeit. Célom volt a témában megszerzett tudást a valós problémák feltárásán és megoldásán keresztül bemutatni, így belföldi példákat elemzés alá vetettem. Hazai iskolakönyvtáraink nem kapnak elegendő figyelmet az oktatási életben, munkájukban az eszközhiány és a túlzott leterheltség mellett korlátozó tényezőként jelennek meg az iskolaépület téri adottságai és a helyszűke is. A levont következtetéseket egy budapesti gimnázium könyvtárának jelenlegi működésén és átalakítási alternatíváin keresztül mutatom be, mivel Magyarországon az új épületek tervezése helyett inkább a meglévő intézmények átalakítására van lehetőség.

szerző

  • Treszkai Anett
    Tervező-építészmérnök MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Szabó Levente
    egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék