Regisztráció és bejelentkezés

Út a folyosóig-tér a tantermen kívül

A diákok olyan alapokhoz juthatnak az iskola falain belül, amely tovább segítheti őket az életük során. A tárgyi tudás megszerzése mellett az iskola teret ad a szocializálódásra. Felmerül a kérdés, hogy a mai gyerekek számára megfelelőek-e a hagyományosnak vett téri kapcsolatok. Aktuális felvetés, hogy az új oktatási módszerek mellett egy ezt segítő iskolai térre van szükség.

Amikor tanulási térről beszélünk, legtöbbször a tanteremre gondolunk. Ez nem is meglepő, hiszen a képzési tevékenységek nagy része itt folyik. Mára már szükségessé vált, hogy a tantermeken kívül eső terek is bekapcsolódjanak az oktatásba, amely hozzájárulhat a gyermekközpontú képzéshez. Elsősorban az ezen terekben lévő problémák megoldása és a bennük rejlő lehetőségek feltárása lenne a cél. Felismerték, hogy a folyosói tereknek nagy szerepe lehet a diákok fejlődésében, a világ különböző helyeiről számos megoldásokat látunk a közlekedő terek újraértelmezésére, kihasználására.

A nagymúltú budapesti Piarista Gimnázium jelentős felújításon ment keresztül, amely egyedi térhelyzeteket teremtett meg. A közlekedők a jelenlegi állapotukban nem ideálisak ahhoz, hogy a diákok megtöltsék élettel, és kihasználják azokat az adottságokat, amikkel egy ilyen jellegű tér bírhat: közlekedés, találkozás, megpihenés, önálló és közös aktivitás. Javaslatainkat egy kézbe vehető, több probléma és lehetőség mentén kibontott kis gyűjteményben összegeznénk, amely mindenki számára elérhető és érthető lenne.

A célunk eléréséhez elengedhetetlennek látjuk három eszközkészlet használatát:

• Feltöltődés: gyűjtőmunka szakirodalomból és előképekből

• Rendszerezés és illusztráció

• Alkotás: a kis gyűjtemény alapján

Mivel még nincs kiforrott végleges, megújult megoldás oktatási programokra, így hozzá megfelelő teret nehéz megfogalmazni. Vajon tud a tér tanítani? Mi azt mondjuk, hogy tud. Dolgozatunkban erre a szociológusok köreiben is vitatott kérdésre adott válaszunkat szeretnénk bebizonyítani. Kutatásunk végeredménye egy ötletterv, amiben javaslatainkat összegeznénk a folyosók kihasználására.

szerzők

 • Szolga Kata
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Ming Rong Chen
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Karácsony Tamás
  , Középülettervezési Tanszék