Regisztráció és bejelentkezés

Erdő, mező

Erdő, mező

Ma az oktatás módszere több szempontból is átalakuláson megy keresztül, azonban az iskolák terei nem követik ezt a változást. A fiataloknak az osztálytermeken kívül új helyekre is szükségük van és erre az igényre a folyosók terei biztosíthatnak rejtett tartalékokat. A régi korok elvárásainak megfelelő, csak közlekedésre alkalmas kialakításukban azonban nem feltétlenül megfelelőek. A korszerű iskolapedagógiai elképzelésekben a korábbi hosszú, szikár szerkesztésű folyosókat komplex funkciójú, összetett térsorok váltják fel, melyek az iskolai közösségek életében legalább olyan fontos helyek, mint az osztálytermek.

A budapesti Piarista Gimnázium a tudományok megismertetése mellett fontosnak tartja azt is, hogy a fiú osztályok az iskolán túlmutató baráti közösségekké váljanak. Ehhez az osztálytermeken kívül más minőségű terekre is szükség lenne. Bár az épület néhány évvel ezelőtti rehabilitációja során erre alkalmassá vált, minden szinten tágas folyosókkal rendelkezik, ezek jelenleg csak közlekedő terekként funkcionálnak. A folyosó téri átalakításával egyszerre szeretnénk helyet biztosítani a tantermek közti mozgásnak és a baráti társaságok helyfoglalásának, kötetlen együttlétének.

Az épület egy sajátos atmoszférával rendelkezik, mely a pedagógiai elveket közvetítve egy koncentrált testi lelki fegyelmezettséget is megkíván a diákoktól. Ez az alaphangulat minden szinten jelen van, de a negyedik emeleti tér közösségi szerepe miatt természetesebb, fesztelenebb kialakítást kíván. Az oktatási táj fogalmának korszerű kihívásait is figyelembe véve a természet beengedését, a térhatárok átfogalmazását új megnyitásokkal és növényi elemekkel szeretnénk elérni. Ezzel lehetővé válna, hogy a közösségi tér kialakításában különbözzön a folyosó geometriájától, differenciáltabb helyzetekre, kisebb csoportok spontán találkozására alkalmas zugokra tagolódjon. Ezáltal a negyedik emelet oktatási táján lokális entitású helyzetek alakulnának ki, ahol a tér beszélgetésre, tanulásra és rekreációra is alkalmassá válna.

szerzők

 • Surján Botond
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Tóth Soma Péter
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Dr. Wettstein Domonkos
  egyetemi adjunktus, Urbanisztika Tanszék