Regisztráció és bejelentkezés

Üvegzseb

Üvegzseb1

Az államkincstár egy olyan megfoghatatlan szervezet, amely meghatározó az emberek mindennapjaiban. Többségünk mégsincs ennek tudatában, vagy legalábbis csak apró részletét ismeri. Ennek oka lehet az intézmény azon kettőssége, hogy bár átlátható kíván lenni bárki előtt, mégis saját működése érdekében, zárt, titkos kell maradjon. Ezzel a konfliktussal küzd a Hold utcai központ épülete is, amely szeretné feltárni építészeti minőségét, és a benne zajló tevékenységet, anélkül hogy fontos titkokat árulna el.

”A Magyar Államkincstár központja a költségvetési törvény alapján, az állampolgárok által fizetett adókból megvalósuló programok nyilvántartást vezet, pénzügyi ellenőrzést végez, információkat gyűjt, elemzéseket készít, támogatási monitoring rendszert működtet. Tevékenysége arra irányul, hogy a költségvetési törvényben a kiadásokra fordítható pénzeszközök felhasználására a jogszabályoknak megfelelően kerüljön sor.”

A látogatónak puszta megfigyelőként kell jelen lennie, éreznie kell a szervezet fontosságát, de az ott zajló történésekbe nem láthat bele. Nem közelítheti meg megfigyelése tárgyát, nem lépheti át az eseményhorizontot2, mert ezzel saját maga és a rendszer biztonságát veszélyezteti. Szükséges tehát egy kódolás, amely betekintést nyújt, de megakadályozza megértést.

A kincstár működését három jellemző szegmensén keresztül mutatjuk be. Ez a hármas tagolás osztja a kiállítást. Az iszonyatos mennyiségű adattárolás, az átfolyó virtuális információ árada, valmint a harmadik elem, a gépezet mozgató rugója pedig nem más, mint maga az ember.

Az épület eredeti részleteihez óvatosan, míg az utólagos átalakításokhoz bátrabban nyúlunk hozzá. Az új elemeink harmóniában vannak a tér eredeti érzetével, de jól megkülönböztethetőek.

1. A 2013-2018. évre vonatkozó, nettó ötmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződések egyes adatainak közzététele a „A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról szóló 2011. évi CXII. törvény” 1. melléklet III/4. pontja szerint.

2. "The event horizon protects us from the unknown physics near a singularity," Loeb

csatolmány

szerzők

 • Birkás Dorina
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Szabó Péter Bálint
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Csallai Ádám
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Vannay Miklós
  Adjunktus, Középülettervezési Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést