Regisztráció és bejelentkezés

Tér az üveg mögött

“Egy nemzeti művészet kialakulása elkerülhetetlen egy nép számára, ha az a többi népek világversenyében elsüllyedni nem akar.”

Lechner Ödön

Lechner Ödön, a magyar szecessziós építészet megteremtője által alkalmazott egyedi formanyelv és mívesség iránti elköteleződés csúcsosodik ki a Magyar Államkincstár épületén. A magyar gazdaságot szimbolizáló egykori Postatakarékpénztár aprólékosan megmunkált felületei, formagazdag plasztikái, egyedi részletei teszik teljessé és egyben lazítják fel a szimmetrikus, szigorúan tengelyekre szerkesztett kompozíciót. A magyar szecessziós építészet jelképeként ismert lechneri épületek mai állapotukban nem alkalmasak látogatók fogadására, az épületekben az idegenforgalom, mint olyan teljes mértékben megszűnt.

Habár az épület eredeti formálásában megmaradt, az alkotó által megálmodott belső téri világ jelenleg csak nyomokban fellelhető. A régi pénztárterem lezárása által a reprezentatív bejárati térsor megszakad, a feltárás irányultsága megváltozik. A funkcióval megtöltött belső udvarban ma már csak egy kupola jelzi az épület súlypontjában lévő, korábban kiemelkedő fontosságú teret. Ezen épülettömegek közé süllyesztett kupola szokatlan, árnyékolt helyzete kérdéseket vetett fel bennünk: Hol a fent? Hol a lent? Mi a kiemelt pozíció? Hol állok a térben? Mit jelent ma ez a tér?

A kérdés nyitott, ám műemlék lévén úgy érezzük a jelen állapotára a racionális, finom beavatkozások jelenthetnek megoldást. Elképzelésünk, az épület eredeti, korhű karakterének megőrzése, ahol leválasztható, megkülönböztethető elemekkel hoznánk létre a jelenkor igényeit biztosító térélményt. Keressük a meglévő kialakítás azon helyzeteit, ahol lehetőség nyílik a múlt kortárs eszközökkel történő kiegészítésére, esetleges átalakítására, tovább fűzve ezzel az Államkincstár értékes és meghatározó tereinek emlékezetét.

csatolmány

szerzők

 • Hegymegi Julia
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Malkócs Krisztina Ágnes
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Schoblocher Edina
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Klobusovszki Péter
  egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék
 • Dr. Halmos Balázs
  egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék