Regisztráció és bejelentkezés

Lechnerbe kódolva

Lechner érett periódusának egyik ikonikus épülete a Szabadság tér tőszomszédságában álló Postatakarékpénztár. Hiába a központi elhelyezkedés, a helyszínként szolgáló szűkös Hold utca és a magas térfalak nem teszik lehetővé az épület egészének befogadását. Az architektonikus elemek, mint a nyolcszögletű, felfelé keskenyedő falpillér, az egyre sűrűbb ornamentika vagy a hangsúlyos pártázat egyaránt felfelé vonzza a tekintetet, azonban a várva várt koronázás elmarad. A Zsolnay-pyrogránittal tarkított tetőtáj így az utca embere előtt nagymértékben rejtve marad, karakteres elemeinek csak részleteit láthatjuk.

Pályája kezdetén a mester a historizáló stílusban alkotott maradandót, fejlődése nyomon követhető alkotásain. Épületei fokozatosan felszabadultak a konvenciók alól, amikor alkotói periódusát a szecesszió határozta meg. Az eleinte jelzésszerűen megjelenő ornamentika pályája végéhez közeledve elburjánzott. A díszítettség e foka a korabeli szakmai közvéleményt megosztotta, azonban építészete mögött sokszor csak a kész produktumot, nem az alkotói folyamatot és újító szándékot látták.

Lechner munkásságában elsősorban az alkotói folyamatot látjuk értékesnek, melyben épületeinek egésze és részletei egyaránt a fejlődési stációk hű lenyomatai. A sajátos tömegképzés, belső térformálás, plaszticitás korszakalkotó példává vált a hazai építészettörténetben.

Tervünkben új téri helyzetek és kapcsolatok keresésével összeköttetést teremtünk a belső udvar, reprezentatív tér és ornamentika között, mely a megismerés során a látogatónak teljes képet mutat az alkotói attitűdről. Amellett, hogy szemléletéből inspirálódva mértéktartó beavatkozást viszünk a tervbe, visszacsatolunk Lechner eredeti elképzeléseihez is. Egy olyan víziót szeretnénk láttatni, melyben az épület nemcsak egy kimagasló építészeti alkotás, hanem egy olyan pótolhatatlan értéket képviselő eleme Lechner építészeti fejlődésének, mely magában hordozza mindazt a kísérletező és identitáskereső alkotói vágyat, mely egy nemzeti építészeti stílus kialakítását célozta.

Irodalomjegyzék:

Gerle János: Az építészet mesterei - Lechner Ödön, Holnap kiadó, 2003

Halász Csilla, Ludmann Mihály, Viczián Zsófia: Lechner összes, Látóhatár kiadó 2018

Új Művészet Magazin, kiadás kelte: 2014 november, ISSN: 0866-2185, Hadik András: “A művészi szabadság...agitatórius halottja - Lechner Ödön építészetéről, halálának centenáriumán”

Ödön Lechner in Context - Studies of the international conference on the occasion of the 100th anniversary of Ödön Lechner’s death, by Zsombor Jékely, Zsuzsa Margittai and Klára Szegzárdy-Csengery, Museum of Applied Arts, Budapest, 2015

Sisa József: Lechner - Az alkotó géniusz, Iparművészeti Múzeum / MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2014, ISBN: 978-615-5217-14-2

csatolmány

szerzők

 • Laczka Áron
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Bogáthy Zsolt
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Szabó Levente
  egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék
 • Dr. Halmos Balázs
  egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék