Regisztráció és bejelentkezés

munio - demolitio

Az alkotás mindig értelmezhető a művész bonyolult lelki rétegeinek szűrleteként. Ha meg szeretnénk ismerni az alkotót, és annak szemléletét, lefejthetjük festményeinek rétegeit, leáshatunk azok jelentéstartalmaihoz, szimbólumaihoz. A fejtegetés, a keresés aktív befogadói szerepre hívja a szemlélőt. Ország Lili festészetét azért érdemes ezzel a hozzáállással elemezni, mert úgy tűnik, maguknak a műveknek az alkotásfolyamata is hasonlóan analitikus, részletező és rétegelt. Keresnünk, analizálnunk kell, a nagyból egészen a kis részletekig le kell fejtenünk a látványt, ahogyan ő is tette.

A fal Ország Lili festészetében kezdetben erősen negatív töltetű jelentéstartalommal bírt. Szimbóluma volt az elnyomásnak és a szorongásnak. Ahogyan a festőnő, mint művész kibontakozott és fejlődött, ez a fal is rendre meghaladta kezdeti jelentéstartalmát. Feltehetően az életút és munkásság meghatározó utazásélményei által is inspirálva a fal fogalmára további jelentéstartalmak, kulturális rétegek is rakódtak. Ikonok, ősi jelek hordozói lettek, majd letűnt városok romfalai, amik magukban hordozták a múltat és annak a történéseit, rétegeit. Ez a rétegstruktúra, akár az idő, felfogható a jelenek egymásutániságaként is. Megjelenik benne nemcsak az egyéni psziché, hanem mítoszok is, ezáltal a kollektív emberi tudattalan, álmok, jelek, ezeknek újraértelmezése és újraélesztése, éppúgy, mint további rárakódott jelentéstartalmak. Ezek a romfalak a bizonyítékok arra, hogy semmi sem tűnik el nyomtalanul, kultúrák születnek, meghalnak és egymásra rakódnak. Ennek a gondolatnak kiteljesedése Ország Lili „labirintus” sorozatában észlelhető leginkább, ami felfogható egy hatalmas falként, falfreskóként, néhol ablakokkal, ajtókkal áttörve, ami arra vár, hogy belépjenek mögé, és megismerjék, mi is van a fal mögött.

Tervünkben arra teszünk kísérletet, hogy a fal erős szimbólumrendszerét felhasználva, azt újraértelmezve két párhuzamos kiállításban egyrészt bemutassuk a Kiscelli Múzeum Ország Lili gyűjteményét, másrészt a fal téri szituációival átélhetővé is tegyük a művész alkotásmódszertanát.

csatolmány

szerzők

 • Kaldenecker Zsófia
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Nagy Anna Borbála
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Kronavetter Péter
  egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék

helyezés

II. helyezett