Regisztráció és bejelentkezés

Rítus

Rítus

Megérkezés. Testben, lélekben.

Egy tér sokféleképpen hathat a szemlélőre, jellege befolyásolhatja a benne való mozgás sebességét, a beszéd hangerejét vagy éppen a lelkiállapotot. A megérkezésnek, a tér feltárulásának, általa keltett első benyomásnak is épp olyan fontos szerepe van az érzékelésben.

Ország Lili személyiségét és életművét egyre inkább megismerve világossá vált számunkra, hogy képei értelmezésének segítésére egy erős atmoszférát szeretnénk teremteni. A kiállítás helyszínét adó templomtér eleve ilyen légkörrel rendelkezik, ennek csupán a kiemelésére lenne szükség. Úgy gondoljuk, hogy Ország Lili festményeinek megértéséhez szükség van egy bizonyos átszellemültségre, amely által közelebb kerülhetünk a művész világához, hogy könnyebben, mélyebben tudjuk érezni, illetve érteni azokat.

A templomteret vizsgálva hamar megfogalmazódott bennünk a probléma, miszerint a térbe való megérkezés nem adja meg a kellő dramaturgiát, amit ez a tér megérdemel, megkövetel. A bejutás oldalról, a szentélyen keresztül történik, maga a főhajó csak később tárul elénk. Így a tér hierarchiája nem egyértelmű, egy szakrális térbe való megérkezésnek nem így kéne történnie. Mintha a szerepek felcserélődnének: ahelyett, hogy a szentély lenne az egész térnek a leglényegibb része, ahol a kiemelt folyamatok mennek végbe, egy előtérré válik. Munkánk során erre a problémára is szeretnénk reflektálni.

E kettő, igen gyorsan felötlő impresszióban a párhuzamot felismerve jutottunk el választott témánkhoz. A párhuzam: a megérkezés. Testben, lélekben.

Egy ,,előszobát” szeretnénk létrehozni, amely egyrészt megteremti a megérkezést, mely egy szakrális térhez méltó, másrészt lelki és szellemi értelemben felkészíti a szemlélőt arra az atmoszférára, amit Ország Lili személyisége és képei sugároznak. A templomtér légköre (és számunkra idegen megközelítése), illetve Ország Lili mély, érzelmekkel és gondolatokkal teli művészete - e kettő összekapcsolódik azáltal, hogy az egyik erősíti a másikat. A távozás épp olyan hangsúlyos és fontos része a rítusnak, mint a megérkezés, így ezt sem szeretnénk elhanyagolni.

Kísérleteink során arra vagyunk kíváncsiak, hogyan hathatunk leginkább az érzékszervek segítségével az ember lelkiállapotára/térrel való kapcsolatára. Befolyásolhatjuk-e különféle eszközökkel az értelmezést, befogadást? Egy tér érzékelésével milyen érzelmeket válthatunk ki az emberben, ami aztán segítheti őket egy igen mély, sokrétű, nehéz témákkal foglalkozó művész nehezen értelmezhető képeinek a befogadásában és megértésében? Milyen eszközökkel lehet segíteni egy képzőművészeti élmény, a látottak által feljött belső érzések feldolgozását?

Meg kell teremtenünk a rítust.

csatolmány

szerzők

 • Hugauf Lotti
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Sal Noémi Anna
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Fülöp Csenge
  doktorandusz, Középülettervezési Tanszék
 • Ostoróczky Nóra
  doktorandusz, Középülettervezési Tanszék